Fortsatt stöd till hemlösa

30 april 2014

I Göteborgs stad kan hemlösa kvinnor även nästa år få träffa en barnmorska för att få råd och vård kring sexuell hälsa. Under de två år som projektet har funnits har över hundra kvinnor fått individuell rådgivning och 48 undersökningar har genomförts. ?

Barnmorskan söker upp kvinnorna på boenden och i öppna verksamheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida