Gravid med ätstörning behöver
extra stöd

Antalet gravida med ätstörningar ökar men det finns ingen gemensam handlingsplan för hur barnmorskorna ska ta emot dem. Saloua Koubaa önskar en specialistmottagning.

Andelen kvinnor i befolkningen som någon gång under livet drabbas av ätstörning ligger på fyra till fem procent, dubbelt så många om också lättare ätstörningar räknas in. Ett återfall under graviditeten innebär hälsorisker för både mor och barn. ?

— Gravida som tidigare haft ätstörningar behöver extra hjälp och stöd. Kvinnorna i mina studier önskade sig en stödgrupp med likasinnade och tätare kontakt med sin barnmorska särskilt i början, berättar Saloua Koubaa, doktorand och barnmorska vid en mödravårdscentral på Lidingö. ?

Hennes första studie följde 49 kvinnor med tidigare diagnostiserad ätstörning från graviditetsvecka tio till tre månader post partum. Var femte kvinna fick ett återfall. Allvarligt graviditetsillamående var vanligare, risken för graviditetskomplikationer ökade, och de födde också fler barn med lägre vikt och mindre huvudomfång än kvinnorna i kontrollgruppen. ??

— Jag brinner för att jobba med de här kvinnorna, ge dem hopp och lära dem att älska det ofödda barnet. Vi barnmorskor kan hjälpa kvinnorna att utveckla anknytningen redan under havandeskapet och berätta hur viktig återanknytningen efter förlossningen är och hur tydligt barnet visar om den finns där, säger Saloua Koubaa som tar emot kvinnor både i grupp och individuellt. ?

Kvinnor med tidigare ätstörningar letar efter information om graviditet och ätstörningar men det saknas kunskaper i ämnet och det gör dem oroliga. De behöver träffa både dietist och psykolog. Många törs inte se sig i spegeln, vill inte öka i vikt och en del måste läggas in för att de kräks hela tiden. Samhällsekonomiskt kostar de mer än andra gravida, med fler besök och fler ultraljud. En kvinna besökte sin barnmorska 18 gånger mot normala tio, hon träffade läkare fyra gånger medan andra kommer en eller två gånger, och hade dessutom flera samtal med sjuksköterska och psykolog. ??

I sin andra studie undersökte Saloua Koubaa samma kvinnors attityder och anpassning till modersrollen utifrån självskattningsformuläret Mama, Maternal attitude questionnaire. I gruppen med tidigare ätstörningar rapporterade 92 procent problem mot 13 i kontrollgruppen. Hälften av dem hade sökt vård för depression eller andra psykiska problem under de tre första månaderna post partum, mot var tionde i kontrollgruppen. ?

— En mamma med ätstörningar måste kunna känna att hon kommer att bli frisk och en lika bra mamma som andra. ?

I sin tredje studie undersöker Saloua Koubaa tillväxt och kognitiv utveckling hos barn till mammor med ätstörningar jämfört med kontrollbarn.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida