Gravida behöver bättre stöd då fostret är missbildat

Gravida behöver bättre stöd då fostret är missbildat
Barnmorskan Nina Asplin har analyserat kvinnors upplevelser och reaktioner då ultraljudet av deras foster visat en missbildning. Arkivbild: Karolinska Institutet

Informationen är avgörande för hur kvinnor klarar krisen då ultraljudet visar att fostret har en missbildning.

17 september 2013

Blivande föräldrar är ofta dåligt förberedda på att ultraljudsspecialister numera kan upptäcka allt fler avvikelser eller misstänkta avvikelser. Ett besked kan drabba dem hårt. Därför är sjukvårdens förmåga att ge tillförlitliga uppgifter om diagnos och prognos, tillsammans med ett gott psykosocialt stöd, avgörande för hur paret klarar att bearbeta krisen och deras långsiktiga välbefinnande.

Bättre uppföljning

Med effektiv kommunikation, medkänsla och bättre uppföljning kan kvinnor som bär på missbildade foster få rätt stöd i sitt beslut utifrån sina personliga behov.

Den slutsatsen drar barnmorskan Nina Asplin som har analyserat kvinnors upplevelser och reaktioner då ultraljudet av deras foster visat en missbildning. Hon presenterar resultaten i en avhandling.

De flesta kvinnorna efterlyste information vid flera tillfällen och av olika specialister för att få hjälp att fatta sitt svåra beslut och de ville ha kontinuitet i vården. Det gällde särskilt de kvinnor som valde att avbryta sin graviditet.

Hög anknytningsnivå

De kvinnor som fullföljde sin graviditet löpte hög risk att utveckla symtom på depression, oro och ångest både under graviditeten och senare. Trots det såg forskargruppen på Karolinska institutet en hög anknytningsnivå mellan mamman och fostret.

Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade djupintervjuer och enkäter. Nina Asplin försvarar sin avhandling Women´s experiences and reactions when a fetal malformation is detected by ultrasound examination på Sophiahemmets högskola på fredag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida