Håll koll på mensvärken

Håll koll på mensvärken
Illustration: Getty images

Endometrios. Tidig upptäckt och teamarbete kan lindra lidandet för kvinnor som har sjukdomen. Nu finns nya nationella riktlinjer, som barnmorskan Camilla Ekstrand har varit med och tagit fram.

Svår mensvärk är det vanligaste symtomet vid endometrios. Ibland kan smärtan vara så svår att kvinnan behöver läggas in på sjukhus för smärtlindrande behandling. Andra symtom kan komma från urinvägarna och tarmarna. Djup smärta vid samlag och ofrivillig barnlöshet kan också förekomma. ?

Trots uttalade besvär kan det ta lång tid innan kvinnan får diagnosen.?

— Många lider länge och det är inte ovanligt att unga tjejer och kvinnor som söker vård för svåra menssmärtor får beskedet att det är normalt. De nya riktlinjerna gör det tydligt hur viktigt det är att sjukdomen upptäcks tidigt, säger barnmorskan Camilla Ekstrand.?

Annars finns risken att smärttillståndet blir kroniskt eller att patienten får andra komplikationer på sikt, förklarar hon.

?Ett av syftena med riktlinjerna är att höja kunskapsnivån om diagnosen, en sjukdom som det tidigare varit ganska tyst om.??

Sjuksköterskor och barnmorskor är viktiga för tidig diagnos och trygg vård eftersom de ofta träffar de drabbade i olika sammanhang, menar Camilla Ekstrand.

Hon arbetar som enhetschef för flera barnmorskemottagningar i Region Skåne och har varit med och arbetat fram riktlinjerna. För att upptäcka symtomen tidigt behöver man ställa rätt frågor, säger hon.?

— Om en flicka ofta kommer till skolsköterskan för Alvedon, eller måste vara hemma från skolan vid menstruation, bör man fråga hur hon har det. Är besvären svåra ska man misstänka endometrios. Ju tidigare behandling sätts in desto lägre är risken för att smärtorna ska bli långvariga. Sannolikt ökar även möjligheterna för att fertiliteten bevaras.?

Camilla Ekstrand säger att barnmorskor kan skriva ut p-piller utan att tjejen har fått diagnosen endometrios. Blir hon blödningsfri så minskar besvären. Det viktigaste är att hon får hjälp. Sedan får man följa upp och se om det har hjälpt eller inte.

??För tre år sedan var Camilla Ekstrand med och startade ett endometriosteam vid Centralsjukhuset i Kristianstad. Teamet med barnmorska, sexolog och gynekolog hjälper kvinnor med svårare endometriossymtom. De erbjuder stöd och råd och kvinnorna vittnar om hur mycket kontinuiteten i vården har betytt för dem för att kunna hantera sjukdomen.?

Endometriosteamets arbete har gett resultat i slutenvården. Inom ett halvår minskade antalet vårddygn på grund av endometrios från 80 dygn till 18 under samma period.

FAKTA: ENDOMETRIOS

Endometrios innebär att livmoderslemhinnan växer utanför livmoderhålan. När livmoderslemhinnan växer på någon annan plats irriterar den och triggar i gång ett inflammatoriskt svar från omgivande vävnad. Inflammationen kan i sin tur leda till en mängd olika symtom och problem.

Det här hittar du i riktlinjerna:

  • utredning
  • behandling
  • smärtlindringsmetoder, farmakologiska och icke-farmakologiska
  • teamarbete
  • misstänkt samsjuklighet
  • kirurgiska åtgärder vid svårbehandlad endometrios
  • insatser vid svåra endometriosrelaterade symtom
  • graviditetsrelaterad smärtlindring
  • strukturerad uppföljning

På Socialstyrelsen.se ska riktlinjerna finnas tillgängliga från den 8 maj.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida