Hallå där Birgitta Platon!

Du gästade barnmorskedagarna i maj och berättade att ni i stort sett slutat med opioider som smärtbehandling efter kirurgisk abort. Hur kommer det sig?

— Tens, transkutan elektrisk nervstimulering, används sedan länge mot dysmenorrée och jag funderade på om metoden kunde användas som smärtlindring efter kirurgisk abort. Först gjorde jag en klinisk uppföljning av 60 kvinnor och såg att det fungerade. Sedan genomförde vi en klinisk studie med 200 patienter i samarbete med professor Clas Mannheimer på multidisciplinärt smärtcentrum.

— När resultaten visade att tens har lika god effekt som opioidbehandling bytte vi behandlingsstrategi. Då, 2008, var det revolutionerande för oss. Jag presenterade en poster på den internationella smärtorganisationens världskongress på sommaren och sedan publicerade vi en artikel om studien i den ansedda smärttidningen Pain 2010.

Vilka är fördelarna?

— Kvinnorna får mindre biverkningar, opioider kan ge illamående, trötthet och eventuellt andningsdepression. Dessutom sparar det tid på uppvakningsavdelningen, 18 minuter per patient. Då studien gjordes hade 3—4 kvinnor om dagen ont. Studien har lett till totalt en timmes minskad vårdtid per dag. Det betyder mycket på en uppvakningsavdelning med sju vårdplatser där cirka 20 patienter passerar per dag.

Några nackdelar?

— Det kan kännas obehagligt, sticka och pirra under plattorna på magen den minut behandlingen varar då man använder högintensiv, frekvent stimulering. Men effekten kommer snabbt så överlag är kvinnorna mycket nöjda.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida