Hallå där Ulla Waldenström…

...professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsapå Karolinska institutet. Du tycker inte att barnmorskeutbildningen behöver vara forskningsförberedande. Varför inte?

— Det viktiga är att vi utbildar goda forskningskonsumenter som kritiskt kan granska och ifrågasätta vård och behandling. Det åstadkommer vi genom att studenterna kontinuerligt granskar och diskuterar aktuella forskningsrapporter. Bara ett fåtal kommer att söka vidare till forskarutbildning och för dem är dörren inte stängd. Jag och Erica Schytt, medicine doktor och forskarassistent, har skrivit debattinlägg i frågan för att vi vill ifrågasätta att vårdutbildningars kvalitet alltmer ska bedömas utifrån en skriven uppsats.?

En EU-rapport ifrågasätter det nya systemet att utvärdera högskoleutbildningar. Vad tycker du om det??

— Jag välkomnar den. Vi har också varit kritiska till hur Högskoleverket hittills utvärderat yrkesutbildningar där man förväntas ta fullt ansvar direkt efter examen. Den kliniska kompetensen har kommit alltför mycket i bakgrunden. Den så kalla­de akademiseringen har i mycket kopierat gamla modeller som vuxit fram ur mer teoretiska utbildningar i stället för att finna nya former som är anpassade efter de viktigaste målen för utbildningen, i våra fall en kompetent sjuksköterska eller barnmorska.?

Ni har publicerat en studie med studenter, verksamma barnmorskor och obstetriker. Vad visar den??

— En majoritet i alla tre grupperna ansåg att för lite tid ägnades åt förlossningsvårdens komponenter, särskilt medicinska komplikationer. Alltså den del av yrket som rör akuta skeenden med konsekvenser för liv och död.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida