Helsingborg. Barnmorskor förbjuds förlösa i hemmen

Barnmorskorna på förlossningsavdelningen i Helsingborg förbjuds att assistera vid hemförlossningar.

1 augusti 2012

I 15 år har fyra barnmorskor på Helsingborgs lasaretts förlossnings­avdelning hjälpt till vid ett 40-tal födslar utanför sjukhuset.

Men nu tvingas de sluta assistera vid hemförlossningar. Sjukhusledningen har nämligen klassat verksamheten som ”förtroendeskadlig” bisyssla.

I Region Skåne kan bisysslor förbjudas om de anses förtroendeskadliga, men tolkningarna av regeln varierar från klinik till klinik.

Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för obstetrik och gynekologi vid Helsingborgs lasarett, anser att sjukhuset varken har resurser eller uppdrag att stötta en vård som inte kommer upp i en rimlig säkerhetsnivå. Vill barnmorskorna fortsätta jobba med hemförlossningar måste de avsluta anställningen.

Enligt henne kan sjukhuset bara stötta hemförlossningar om politikerna ändrar direktiven och en grundläggande utredning genomförs för att få en rimligt säker verksamhet.

Marianne Johansson, vice ordförande i Barnmorskeförbundet, håller med om att säkerheten är det allra viktigaste. Men i exempelvis Stockholm är hemförlossningar förhållandevis vanligt och där utgår bidrag till den som uppfyller kraven. Reglerna för hur det ska gå till är omfattande och säkerheten bedöms som god.

— Hur kommer det sig att det kan finnas en väl fungerande verksamhet i Stockholm men inte i Skåne? Det behöver utredas närmare. Kanske måste ett politiskt beslut till, säger Marianne Johansson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida