Helst barnmorska vid medicinsk abort

Det går snabbare att få hjälp av barnmorska på abortmot-tagningen än läkare och kvinnorna föredrar att aborten sköts av dem, visar en ännu opublicerad svensk forskningsstudie. ?

Studien från Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset är den första utvärderingen i ett höginkomstland av medicinska aborter handlagda av barnmorskor. ?

— Om vi ska nå milleniemålet om minskad barn- och mödradödlighet måste världens kvinnor få tillgång till säkra aborter. Att barnmorskor sköter medicinska aborter innebär hälsoekonomiska vinster och nu har vi evidens för att de också i rika länder gör det lika bra som läkare, säger Catharina Zätterström, vice ordförande i Barnmorskeförbundet. ?

Studien visar ingen skillnad mellan medicinsk abort hos läkare och barnmorska vad gällde nöjdhet, information eller trygghet, men bara 12 av kvinnorna slumpade till läkare skulle välja läkare igen vid en ny abort och 108 skulle välja barnmorska. I gruppen som slumpats till barnmorskor utbildade i medicinska aborter skulle 200 välja barnmorska igen och fem skulle välja läkare.

Studien visar också att barnmorskor skriver ut mer implantat och spiraler än läkarna. ?

— Spiral är bäst för att förhindra nya graviditeter, säger KristinaGemzell Danielsson, överläkare och professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet och ansvarig för studien.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida