Förlossningsvård

Hemförlossningar kan bli en del av vårdvalet

Hemförlossningar kan bli en del av vårdvalet
Barnmorskan Sepideh Ghasemi tycker att fler landsting borde göra som Stockholm och finansiera hemförlossning.

Stockholms läns landsting vill se över villkoren för hemförlossningar. Ett förslag är att de barnmorskor som arbetar med det blir en del av sjukhusvården. Hembarnmorskan Sepideh Ghasemi tycker att dagens självständiga modell fungerar bra.

Efterfrågan på hemförlossningar i Stockholm har ökat kraftigt under de senaste åren, från dryga 30 per år till 80 under förra året. Samtidigt är antalet hembarnmorskor som får ersättning från landstinget detsamma, det vill säga ett drygt tiotal.

– Alla barnmorskor kan hjälpa kvinnor att föda i hemmet, men för att få betalt från landstinget behövs en registrering hos hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Sedan två år har inga nya barnmorskor fått den registreringen för att systemet ska ses över, säger Sepideh Ghasemi.

Tryggheten viktigast

Hon är en av de barnmorskor som är registerade i dag och arbetar med förlossningar i hemmen. Uppdragen gör Sepideh Ghasemi vid sidan av sin deltidstjänst på en större förlossningsklinik i Stockholm.

I dag är Stockholm och Västerbotten de enda landsting som finansierar hemförlossningar. I Stockholm gäller erbjudandet endast friska omföderskor.

– För mig handlar det om att kvinnan ska känna sig trygg när hon föder. Platsen spelar ingen roll, det viktiga är att alternativet att föda hemma finns. Kvinnor kommer inte att sluta föda hemma oavsett om landstingen finaniserar det eller inte. I Sverige är det fortfarande en kontroversiell fråga, men i stora delar av Europa är det ett självklart alternativ för gravida, säger Sepideh Ghasemi.

Hon anser att landstingen har en skyldighet att respektera kvinnors val och att det är en mänsklig rättighet att välja var man vill föda.

Team om två

Sepideh Ghasemi arbetar i team med två andra barnmorskor. De turas om att ha jour. Vid en hemförlossning är det alltid två barnmorskor med.

– Säkrare än så kan det inte bli. Vi har full koll hela tiden och vid minsta avvikelse åker vi in till sjukhuset med kvinnorna.

Behovet av hembarnmorskor är stort nu när efterfrågan på hemförlossningar ökar. Sepideh Ghasemi tror att fler vill föda hemma för att de vill ha trygghet i en pressad  förlossningsvård. De vill känna sin barnmorska och få en individuellt anpassad vård.

– Det kan till exempel handla om kvinnor som upplevt att de lämnats mycket ensamma under en tidigare förlossning på sjukhus eller någon som fött väldigt fort och inte hunnit in till sjukhuset. Då kan det kännas tryggare att veta att barnmorskorna kommer hem till en.

Vill se över villkoren

För att få registrera sig som hembarnmorska krävs barnmorskelegitimation från Socialstyrelsen, F- skattsedel samt en patient- och ansvarsförsäkring som gäller för hemförlossningar.

I dag får kvinnorna ansöka speciellt till landstingen om de vill föda hemma och varje ansökan bedöms individuellt. Nu vill Stockholms läns landsting, SLL, se över villkoren för en fortsatt finansiering. Enligt ett pressmeddelande från SLL behöver verksamheten regleras med ett avtal för att säkerställa uppdrag, kvalitet, juridisk följsamhet och uppföljning och har i dagarna startat en utredning om hemförlossningar.

Tre möjliga alternativ

Enligt tidningen Mitt i finns det förslag om att låta hemförlossningar antingen ingå i vårdvalet, där fri etableringsrätt råder och landstinget ersätter, eller genom direktavtal med något av sjukhusens förlossningsklinik. Ett tredje förslag är att landstinget gör en upphandling av hembarnmorskor.

 Sepideh Ghasemi tycker att dagens modell fungerar bra.

– De vill ha en lösning på ett problem som inte vi ser. Det har fungerat bra i 16 år, med fantastiska resultat men nu behöver vi bli fler barnmorskor.

En utredning väntas bli klar redan i sommar och ett politiskt beslut kan följa under hösten. 

Landstinget betalar 22 000 kronor per hemförlossning. 2017 landade notan på 1,5 miljoner kronor. En vaginal förlossning utan komplikationer på sjukhus kostar cirka 24 000 kronor. Ett komplicerat kejsarsnitt kan kosta upp emot 84 000 kronor enligt Stockholms läns landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida