Hög risk för utbrändhet

Mer än var tredje barnmorska har upplevt någon situation som fått dem att överväga att lämna yrket, visar den första studien i "Hur mår barnmorskor-enkäten".??

Nästan var tredje upplever också någon form av utbrändhetssymtom. Det de anger som påfrestande är en stressande arbetsmiljö, minskade resurser och låg bemanning. Men även konflikter med arbetskamrater eller ledning, och oro för den egna hälsan.

Studien bygger på 475 barnmorskors svar på ett frågeformulär som sänts till tusen av Barnmorskeförbundets medlemmar. Utbrändhet bedömdes med Copenhagen burnout inventory, ett instrument som mäter personlig, arbetsrelaterad och klientrelaterad utbrändhet.

Nära 40 procent bedömde sin risk för personlig utbrändhet som hög. När det gällde arbetsrelaterad och klientrelaterad utbrändhet var siffran 15 procent.

— Att så många skattade högt på klientrelaterad utbrändhet är anmärkningsvärt. Det kan hänga ihop med dagens fragmentariserade vård med dess brist på kontinuitet mellan vårdepisoder, säger Ingegerd Hildingsson, professor på Mittuniversitetet och den som leder projektet Barnmorskors känslomässiga välbefinnande och arbetssituation.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida