Under utredning

Ifrågasatt som barnmorska – hur länge ska hon vänta?

Under flera år har barnmorskan  oroat sig över hur Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ser på hennes agerande då ett barn dog efter en traumatisk förlossning. Nu JO-anmäler hon Ivo för den långa väntan på ett svar.

Barnmorskan arbetar på ett sjukhus i Stockholm. Precis som många andra upplever hon arbetssituationen inom förlossningsvården som mer pressad än någonsin.

Men det som gör henne extra stressad och får henne att ifrågasätta sig själv så fort arbetsbelastningen blir för hög är att hennes lämplighet som barnmorska är under utredning på Ivo.

Koordinator när barn dog

Sedan 2014 har hon varit inblandad i tre förlossningar som lett till Lex Maria-anmälningar. Den första och allvarligaste händelsen skedde våren 2014 då hon jobbade som koordinator och en kollega av misstag förväxlade läkemedel under en komplicerad och traumatisk förlossning, där barnet blev så skadat att det dog.

– Jag vill absolut inte förminska föräldrarnas oro och hur svårt de har haft det. Men för personal är det också traumatiskt att ha varit med om det här och att behöva fundera under så långt tid om du gjort rätt och vad detta kan få för följder, säger hon.

Nu har hon anmält Ivo till Justitieombudsmannen, JO, för långa handläggningstider. ”Jag anser att det är orimligt att ett ärende ska ta tre år att utreda. Det är ett enormt orosmoment som hänger över mig, som gör att jag i perioder mår väldigt dåligt”, skriver hon i sin anmälan.

Har arbetsgivarens förtroende

Hennes arbetsgivare har hela tiden talat om för henne att hon har fortsatt förtroende. Även efter hennes inblandning i ytterligare två förlossningar som Lex Maria-anmälts har arbetsgivaren gjort klart att de inte ser några brister i hennes kompetens och att de tycker att hon arbetar patientsäkert.

Hon har fått erbjudande om att jobba som koordinator, men har själv valt bort det eftersom det utsätter henne för mer komplicerade förlossningar och det vill hon undvika i väntan på svaret från Ivo.

En lång processs

Birgit Rengren Borgersen, enhetschef på Ivo, uttalar sig inte om enskilda fall men säger till Vårdfokus att hon förstår att utredningsarbetet kan upplevas som en lång och jobbig process för en individ. Men för myndigheten handlar det om flera utredningar i olika steg.

– En Lex Maria är helt inriktad på vårdgivaren, att de gjort som de ska. Sedan kan det koka ner till att vi även vill titta på enskilda yrkesutövares arbete och då blir det en annan utredning, säger hon.

Beslutet att enskilt granska barnmorskans lämplighet som yrkesutövare, tog Ivo i juni förra året mot bakgrund av de tre Lex Maria-anmälningarna hon varit inblandad i.

– Det är lång tid sedan i somras, men tyvärr ligger handläggningstiderna där och i vissa fall längre, säger Birgit Rengren Borgersen.

Allt fler granskningar

Enligt henne är Ivo på gång med att korta handläggningstiderna för sina granskningar av enskilda yrkesutövare. Antalet ärenden av den här typen har ökat de senaste åren. I region öst, där Stockholms läns landsting ingår, handlar det om en ökning på cirka tio procent från 2015 till 2016 och därför har myndigheten behövt anställa fler.

Även Lex Maria-anmälningarna hade långa handläggningstider under 2014 och 2015, berättar enhetschefen Marie Brandvold på Ivo. Nu ligger handläggningstiderna oftast på ett par månader. Men de anmälningar som barnmorskan varit inblandad i tog betydligt längre tid än så att utreda. I fallet där läkemedel blandades ihop och ett barn dog kom Ivo:s beslut nästan två år efter att händelsen inträffade.

Patienter och personal

– Under hela den här tiden har jag inte haft några riktlinjer kring hur jag ska förhålla mig till det här. Tänk om Ivo skulle tycka att jag är helt livsfarlig, då har jag jobbat och dessutom haft studenter och lärt ut hur jag jobbar, säger barnmorskan.

När hon har flera patienter samtidigt känner hon stressen komma krypande och rädslan för att glömma något och göra fel. Hennes arbetskamrater brukar kommentera att hon ser orolig ut.

Trots nya kontakter med Ivo har hon ännu inte fått besked om när hennes ärende förväntas vara färdigutrett. Skulle det leda till en bedömning av henne som en patientsäkerhetsrisk görs en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som i dagsläget har handläggningstider på några månader, upp till ett år.

Myndigheterna som utreder och granskar vårdens yrkesutövare

Ivo

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en granskande myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal bland annat.

HSAN

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en domstolsliknande myndighet som prövar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals behörighet och kan fatta beslut om prövotid och återkallelse av legitimation bland annat.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida