Ingen minskning av dödfödda

Fosterrörelser. Omkring 450 barn dör i magen varje år. En del av barnen skulle kunna räddas med rätt information till mammorna.

Det finns tydliga samband mellan mammans upplevelse av minskade fosterrörelser och barn som dör i slutet av graviditeten. Det handlar därför om att få kvinnorna att söka vård om de känner att barnets rörelser har blivit färre eller svagare. ?

Via Spädbarnsfonden, en förening för dem som mist ett barn, genomförs en webbundersökning om upplevelser av fosterrörelser tiden innan barnet dog. Av 611 mammor som svarat hade 64 procent haft en föraning om att barnet kunde må dåligt. ?

Åtta procent av kvinnorna fick lugnande besked per telefon och fick aldrig någon undersökning. Mer än var femte som misstänkte att något var fel väntade med att berätta tills nästa ordinarie kontroll. De trodde att symtomen var normala och ville inte verka alltför oroliga. ?

— Kvinnor som upplever svagare och mindre rörelser ska utredas. Efter en undersökning kan de allra flesta lugnas med att allt är normalt. Återkommer oron kan de söka igen, säger barnmorskan Ingela Rådestad, professor på Sophiahemmets högskola, som länge forskat på området.??

Ett viktigt och konkret råd som barnmorskor kan ge kvinnan är att observera hur just hennes barn rör sig. Lära sig känna igen rörelsemönstret när barnet sover och är vaket. ?

— Vaket är barnet aktivt och rör på sig. I slutet av graviditeten har barnet oftare sovperioder, men rör sig kraft­fullt då det är vaket, säger Ingela Rådestad.??

Det pågår just nu flera studier som undersöker fostrets rörelsemönster. Forskarna hoppas att de ska ge en ökad kunskap om hur man kan identi­fiera foster som löper risk att dö, och öka möjligheten att rädda liv.

?I Sverige dör omkring 450 barn i magen av de 110?000 som föds varje år, en siffra som legat stilla sedan mitten av 1980-talet. Att nationellt och regionalt genomföra så kallade audits ser Ingela Rådestad som en möjlighet att minska andelen barn som föds döda. I en audit samarbetar olika professioner och granskar de enskilda dödsfallen och försöker identifiera faktorer som kunde ha undvikits. ?

— Det är viktigt att få en samlad bild för hela landet. Min vision är ett nationellt kunskapscentrum, och att politiker formulerar tydliga mål för att minska andelen barn som dör. Det har man gjort när det gäller antalet döda i trafiken med stor framgång, det går också att göra när det gäller barn som dör innan de föds, säger Ingela Rådestad. ?

Några av risk­faktorerna:

  • diabetes
  • högt blodtryck
  • rökning
  • övervikt/fetma
  • överburenhet
  • född utanför Norden

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida