IVF på lika villkor

7 januari 2015

Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill att alla landsting och regioner följer samma regler för assisterad befruktning. Det innebär bland annat att kvinnor ska få tre IVF-behandlingar med ägguttag om det är medicinskt motiverat och sex behandlingar med intrauterin insemination. Utredning om ofrivillig barnlöshet ska starta inom tre månader från den första kontakten och IVF-behandling, behandling med äggdonation och fertilitetsbevarande åtgärder ska starta före kvinnans 40-årsdag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida