Jobbade olagligt som barnmorska i ett och ett halvt år

Jobbade olagligt som barnmorska i ett och ett halvt år
För att arbeta som barnmorska i Sverige krävs svensk legitimation. Men Södertälje sjukhus AB nöjde sig med att barnmorskan hade examen och legitimation från Finland. Arkivbild: TT

Upptäckte det själv på Socialstyrelsens hemsida. Ändå kritiseras hon nu av nu av Inspektionen för vård och omsorg.

24 september 2014

Under sina studier i Finland gjorde barnmorskestudenten sin verksamhetsförlagda praktik på bb och förlossningen på Södertälje sjukhus hösten 2012. Hon blev då erbjuden att börja arbeta på timmar i januari när hon hade fått ut sin finska barnmorskeexamen.

Ansökte omgående

I mars förra året började barnmorskan vikariera på kliniken. Då lämnade hon in sitt examensbevis och sin finska barnmorskelegitimation till chefssjuksköterskan och fick veta att det räckte. Först i juni i år upptäckte hon på Socialstyrelsens hemsida att det var förbjudet att arbeta som barnmorska i Sverige utan svensk legitimation.

Hon ansökte omgående om legitimation och fick den i mitten av juni.

Trots det anmälde Socialstyrelsen henne till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Barnmorskan skrev till Ivo att hon var ledsen över hur det blivit och aldrig medvetet försökt dölja något.

Skyddad yrkestitel

Ivo skriver i sitt beslut att det faktum att barnmorskan har arbetat i Sverige utan svensk legitimation är en allvarlig överträdelse av bestämmelserna i patientsäkerhetslagen. Barnmorska är en skyddad yrkestitel och den som bryter mot det kan dömas till böter.

En åtalsanmälan är inte aktuell, men barnmorskan förtjänar kritik, enligt Ivo, som också konstaterar att vårdgivaren brustit i sin kontroll.

Eftersom Socialstyrelsen samtidigt med sin anmälan till Ivo slog ner på sjukhusets bristande kontrollrutiner då legitimerad personal anställs lägger Ivo ärendet till handlingarna.

Var inte detta lite hårt mot barnmorskan och slappt mot verksamheten?

– Nej, enligt patientsäkerhetslagen är barnmorskan skyldig att veta vad som gäller. Vi var inte för hårda mot henne, för vi lät bli att lämna det till åtal eftersom hon själv sökte legitimation, säger Kerstin Gudmundson, inspektör på Ivo, och handläggare i ärendet.

Ansvaret är delat mellan verksamheten och yrkesutövaren, men eftersom ärendet gällde yrkesutövaren kunde Kerstin Gudmundson inte i samma ärende rikta kritik mot verksamheten, förklarar hon.

– I så fall skulle jag ha öppnat ett nytt ärende, något vi också diskuterade, säger Kerstin Gudmundson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida