Fackligt

Kan barnmorskorna vinna på att byta fackförbund?

Kan barnmorskorna vinna på att byta fackförbund?
Kan det vara förlösande för barnmorskorna att byta ut Vårdförbundet mot ett Saco-förbund med 24 medlemsföreningar? Arkivbild: Getty Images

Barnmorskornas yrkesförening vill lämna Vårdförbundet för att bli en av 25 föreningar i akademikerförbundet SRAT. Vad kan barnmorskorna i så fall vänta sig av förändringen?

Vårdförbundet har drygt 114 000 medlemmar. 5 400 av dem är barnmorskor och i våras ville deras yrkesförening, Svenska Barnmorskeförbundet, bilda ett eget fackförbund. Nu utreds i stället möjligheten att ingå i SRAT.

SRAT är ett fackförbund inom Saco som ”finns på hela arbetsmarknaden”, enligt deras egen slogan. Hela arbetsmarknaden innebär att de bland annat organiserar flygtekniker, lotsar, logopeder, tandhygienister och postanställda. 24 olika föreningar samlas i SRAT, som också kallar sig Fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner.

Barnmorskeförbundet vill byta fackförbund för att de inte anser att de kommer till tals i Vårdförbundet – som också företräder sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. De tycker inte att deras specifika yrkesfrågor lyfts fram tillräckligt och heller inte att deras arbetsvillkor får tillräckligt stort utrymme i förhandlingar med arbetsgivarna.

Vill inte svara

Barnmorskeförbundet vill ha en förändring och tror att byte till en annan facklig organisation kan vara en lösning. För att ta reda på om det stämmer vill Vårdfokus ställa frågor till förhandlingscheferna på Vårdförbundet och SRAT. På SRAT vill de inte svara.

Anders Berndt vill inte svara på frågor. Foto: Stefan Bohlin

– Så länge diskussionerna med Barnmorskeförbundet pågår och innan något beslut är fattat tackar vi nej till en intervju, säger förhandlingschefen, Anders Berndt.

Men i Barnmorskeförbundets tidskrift, Jordemodern, uttalar sig SRAT:s förbundsordförande, förbundsdirektör och förhandlare. Där berättar de bland annat att förbundets struktur innebär att barnmorskorna kan driva sina egna frågor, med förbundet som stöd. På det viset kan de få ett stort inflytande över anställningsvillkor och professionens utveckling.

Annelie Söderberg svarar på frågor. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundets förhandlingschef, Annelie Söderberg, svarar så här på Vårdfokus frågor:

Kommer barnmorskorna att få en starkare röst i SRAT?

– Vårdförbundet är ett stort yrkesförbund med 21 lokala avdelningar. Det innebär förtroendevalda och ombudsmän nära medlemmarna och representation i lokal samverkan, där förhandlingarna sker. Jag tror det blir svårt för barnmorskorna att synas mer i ett fackförbund som består av ytterligare 24 föreningar, där få medlemmar arbetar i vården. Verksamheter med arbetstider dygnets alla timmar och årets alla dagar ställer speciella krav – både på medlemmarna och på de förbund som företräder dem.

Får barnmorskornas yrkesfrågor en mer framträdande roll i SRAT?

– Vårdförbundet driver inte bara villkorsfrågor utan också utvecklingen av professionerna och vården, där yrkes- och karriärfrågor, akademisk specialisttjänstgöring och personcentrerad vård är exempel. En sak att komma ihåg är också att legitimationsyrken medför ett särskilt ansvar som innebär att man kan anmälas i sin yrkesutövning. Vårdförbundet har jurister som kan hälso- och sjukvårdens lagar, regler och förordningar. En barnmorska som anmäls till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, eller till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, kan få råd och stöd av juristerna, både inför att ett yttrande ska skrivas och när det har skrivits.

Kan SRAT erbjuda barnmorskorna ett bättre läge i de centrala förhandlingarna?

– SRAT ingår i Akademikeralliansen, en förhandlingsorganisation som förhandlar för 17 Saco-förbund inom kommunal och landstingskommunal sektor. Det innebär att barnmorskorna kommer att baxas in i en låda, med, till exempel naturvetare, arbetsterapeuter och civilekonomer, där ambitionen är att enas om gemensamma mål och lösningar som passar alla. Vårdförbundet förhandlar direkt med arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL. Om Barnmorskeförbundet går in i SRAT är det Akademikeralliansen som ska driva deras villkorsfrågor i förhandlingar med SKL.

– Barnmorskornas behov av villkor kring till exempel vila och återhämtning ska samsas med förbund där de flesta är tjänstemän och arbetar under kontorstid. Vårdförbundet företräder medlemmar som har ungefär samma arbetsvillkor och det ger oss styrka i mötet med arbetsgivarparten. Därför har vi kunnat driva igenom krav som nattarbetstidsavtal och akademisk specialisttjänstgöring, AST.

Fackförbundet SRAT

  • Samlar yrkesgrupper som är för små för att bilda egna fackförbund.
  • Består av 24 medlemsföreningar, där Barnmorskeförbundet skulle bli ytterligare en.
  • Föreningarna driver sina egna professionsfrågor och SRAT driver villkorsfrågorna via förhandlingsorganisationen Akademikeralliansen.
  • SRAT ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida