Kejsarsnitt inte bättre när kvinnor med extrem fetma ska föda

Kejsarsnitt inte bättre när kvinnor med extrem fetma ska föda
Riskerna för barnet ökar ju högre mammans BMI är. Arkivbild: Colourbox

Nyfödda med extremt feta mödrar löper tre—fyra gånger större risk för allvarliga komplikationer vid förlossningen vare sig de föds vaginalt eller med kejsarsnitt.

– Kejsarsnitt medför många komplikationer för feta mammor, men på kvinnoklinikerna har man tagit de riskerna med hänvisning till att det skulle vara bättre för barnen. Min studie visar att det inte stämmer, säger Marie Blomberg, förlossningsläkare och docent vid Linköpings universitet, som publicerar sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Obstetrics & Gynecology.

Många komplikationer

Hon har gjort en studie som omfattar över en miljon kvinnor i Sverige som fått barn mellan 1998 och 2008. Drygt 7 000 av dem hade ett BMI över 40, vilket klassas som extrem fetma.

Deras nyfödda barn hade förhöjd risk för en rad komplikationer:

  • Dubbelt så stor risk för skelettskador och andnödssyndrom.
  • Tre gånger så stor risk för blodförgiftning, kramper, syrebrist och matproblem.
  • Fyra gånger så stor risk för skador på perifera nervsystemet och lågt blodsocker.

Vaginal förlossning bäst

Risken ökar ju högre BMI mamman har. Däremot syns ingen statistiskt säker skillnad beroende på vilken typ av förlossning som valts.

– Komplikationer hos barnet som är förknippade med moderns fetma löser man inte genom att välja planerat kejsarsnitt. Allt tyder på att vaginal förlossning är bäst för både mamma och barn, säger Marie Blomberg.

Marie Blombergs budskap till gravida med övervikt är att de kan påverka riskerna för barnet genom att försöka hålla igen viktuppgången fram till förlossningen. Hon tycker också att det behövs mer diskussion om nyttan av att arbeta med vikten innan man blir gravid.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida