Kirstens antroposofiska bvc hotas av nedläggning

Kirstens antroposofiska bvc hotas av nedläggning
Kirsten Nisted hävdar att hon har ett muntligt avtal om att det är okej att enbart ha grundutbildade sjuksköteskor på bvc, vilket landstingt förnekar. Foto: Anna Simonsson

Den antroposofiska barnavårdscentralen Kirstens Familjehälsa i Järna ifrågasätts inte bara för att ge tveksamma råd till föräldrarna. Barnavårdscentralen saknar dessutom rätt kompetens bland personalen. Nu kan enheten tvingas stänga.

28 oktober 2010

I senaste numret av Vårdfokus granskas alternativa och komplementära metoder inom den offentligfinansierade vården. Vi rapporterar bland annat om att antroposofiska Kirstens Familjehälsa som  driver mödravårds- och barnavårdscentraler i Stockholm och Järna. På dess hemsida  gavs tidigare råd som går rakt emot den konventionella barnhälsovården och att Socialstyrelsen nu överväger en tillsyn. Barnhälsovårdsöverläkare Margareta Blennow menar att föräldrarna vilseleds.

Parallellt granskar Stockholms läns landsting kompetensen på bvc-enheten i Järna. Alla bvc-sjuksköterskor i landstinget måste ha specialistutbildning. Trots det drivs bvc inom Kirstens Familjehälsa i Järna sedan länge med en grundutbildad sjuksköterska. 

Muntligt avtal förnekas

Barnmorskan Kirsten Nisted hävdar att hon har ett muntligt avtal om att det är okej, något som landstinget förnekar.

– Vi har inte ens vetat om det, säger Monica Lindell Olsson vid hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Den 12 oktober skickade landstinget ett varningsbrev med krav på åtgärder inom 30 dagar. Annars kan vårdavtalet med landstinget brytas.

Nedläggning hotar

Kirsten Nisted tänker ansöka om dispens från kompetenskravet. Alternativet är att bli helt privat eller lägga ned.

Mödravårdscentralen i Järna och hennes enheter i Stockholm uppfyller dock kraven och är inte hotade.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida