Klart för att registrera bristningar

30 april 2014

Nu finns ett verktyg för att följa upp förlossningsbristningar. Det är framtaget av förlossnings­läkare, bäckenbottenexperter och barnmorskor från hela landet i samarbete med colorektalkirurg, magtarmläkare och sjukgymnas­ter. Om enbart grad 3 och 4-bristningar ska ingå, eller även grad 2-skador beslutar varje klinik själv. ?

Läs mer: http://korta.nu/bristning? 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida