Kollar alla

Kollar alla
- Många kvinnor känner någon som har drabbats av havandeskapsförgiftning och är glada om det kan förebyggas, säger Anette Nyberg.

Preeklampsi. Anette ?Nyberg är en av nio ultra­ljudsbarnmorskor som börjat screena gravida ?i Östergötland.

Femton minuter. Det är så lång tid det tar för ultraljudsbarnmorskan Anette Nyberg att samla in den extra information som behövs för att bedöma om en kvinna riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning, preeklampsi, under graviditeten. Under de femton minuterna mäter hon två extra flöden i moderns blodcirkulation, undersköterskan tar ett medelartärblodtryck och mamman får svara på några frågor och väga sig.?

Resultatet av de olika undersökningarna matar hon sedan in i databasen Astraia som räknar ut kvinnans individuella risk för havandeskapsförgiftning. Sedan kan hon direkt informera kvinnan om det samtidigt som hon ger besked om kub-resultat och beräknat förlossningsdatum enligt ultraljudet.?

— Det är mycket värt om kvinnorna slipper insjukna. Jag är glad över att vi kan erbjuda den möjligheten inom mödravården i dag, säger hon.??

Anette Nyberg delar sin tjänst som barn­morska mellan fostermedicin och förlossningen vid Linköpings universitetssjukhus. Hon har sett många mammor och barn drabbas hårt av havandeskapsförgiftning.

?I juni förra året började kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping som första klinik i Sverige att genomföra screeningen. Sedan starten har 814 kvinnor screenats. Av dem har 79 haft ökad risk att få havandeskapsförgiftning och de har fått profylax med Trombyl till och med vecka 36+0.

??— Det betyder alltså inte att 79 skulle ha blivit sjuka i tidig preeklampsi, men att 79 haft en ökad risk. Tidig preeklampsi får bara någon procent av de gravida. Men varje fall är viktigt eftersom det ger stor påverkan på mor och barn om man behöver förlösas tidigt. Trombyl minskar kraftigt risken att insjukna, så om man ger det till rätt grupp gör det stor nytta, säger Eric Hildebrand, överläkare vid kvinnokliniken och en av initiativtagarna till screeningen.?

Enligt Eric Hildebrand är behandlingen mycket säker såväl för barn som mamma och det ska inte vara några problem med att majoriteten av kvinnorna behandlas i onödan.?

— Det finns de som tycker att det vore enklare att behandla alla gravida förebyggande med Trombyl, men vi vet från tidigare studier att följsamheten ofta blir sämre då, säger Eric Hildebrand.

??För Anette Nyberg och hennes kolleger på fostermedicin har den nya undersökningen inneburit en hel del internutbildning. Precis som vid annan ultraljudsutbildning som de haft har bilder skickats till London för godkännande innan certifieringen. I dag är totalt nio barnmorskor certifierade att utföra undersökningen, i Linköping och Motala, och snart kommer även ultraljudsbarnmorskorna i Norrköping att ha gått utbildningen. ?

— Visst har det inneburit en del extrajobb som alltid vid förändringar, men jag gillar det. Det måste man göra om man ska arbeta i vården. Eftersom det är en ny rutin så har vi haft lite problem i början, till exempel kring bokningslogistiken, säger Anette Nyberg. ?

Besöken tar nu sammanlagt en timme ?i stället för 30 minuter, men det är ingen som har klagat. ?

— Många kvinnor känner någon som har drabbats av havandeskapsförgiftning och är tacksamma om det kan förebyggas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida