Kvinnor kan själva utvärdera sin abort

Kvinnor kan själva utvärdera sin abort
Det är viktigt att informera om att ingen behandling och inget test är 100 procentigt effektiva, säger professor Kristina Gemzell-Danielsson. Foto: Ulf Sirborn/KI

Det går lika bra som den kliniska uppföljningen.

??Många kvinnor kommer inte på uppföljning efter sin medicinska abort. Den görs för att utesluta en misslyckad behandling med fortsatt graviditet. Nu visar en europeisk multicenterstudie, nyligen publicerad i den vetenskapliga tidskriften Lancet, att kvinnorna kan klara kontrollen själva.?

— Studien kommer att leda till en förändrad abortvård globalt, med färre besök för kvinnorna och förenklad behandling. Det är också en samhällsekonomisk vinst, säger gynekologen och professorn Kristina Gemzell-Danielsson, en av forskarna bakom studien.??

Av omkring tusen kvinnor lottades hälften till återbesök på klinik efter sin medicinska abort. De andra lottades till självutvärdering hemma med hjälp av lågkänsligt graviditetstest. I den kliniska gruppen rapporterade 95 procent en fullständig abort, i egengruppen 94 procent. I båda grupperna behövde 4 procent av kvinnorna skrapas.

?Inga kvinnor var fortsatt oupptäckt gravida i rutingruppen, medan tre kvinnor i egengruppen misslyckades med att göra testet så att det visade falskt negativt svar. Åtta kvinnor i rutingruppen och en i egengruppen fick infektioner. Studien visade också att kvinnorna föredrar hemtest och är nöjda med abort­behandlingen. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida