Långvarigt cancerskydd

2 september 2015

Kombinerade p-piller minskar risken för endometriecancer visar en metaanalys av 36 epidemio­logiska studier i Europa och Nordamerika där drygt 27 000 drabbade jämfördes med kvinnor som aldrig använt p-piller. Risken att insjukna minskade ju längre kvinnan hade använt p-piller och effekten varade i minst 30 år efter användningen. Enligt forskargruppen kan p-pilleranvändning ha förhindrat 200 000 cancerfall i västvärlden bara de senaste tio åren.

?Studien är publicerad i Lancet Oncology.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida