Litet val för unga

Litet val för unga
Arkivbild: Colourbox

P-piller. Geografisk ojämlikhet byttes mot ekonomisk då Sveriges kommuner och landsting, SKL, rekommenderar lika subventioner för landets unga kvinnor.

SKL:s rekommendation är att unga kvinnor ska erbjudas preventiv-medel från läkemedelsförmånslistan. Men unga kvinnor med ekonomiska resurser, eller som har föräldrar som betalar, kommer att kunna välja de preventivmedel som passar dem bäst, även om det innebär uppåt 1 300 kronor per år för osubventionerade preventivmedel.

?— Begränsningen är väldigt sorglig. Vi som förskriver vill kunna erbjuda så mycket som möjligt och individ­anpassa preventivmedlen. Det viktiga är hur den enskilda kvinnan upplever fördelarna med de olika medlen, säger Catharina Zätterström, styrelseledamot i Barnmorskeförbundet.

??Enligt Bo Claesson, handläggare i läkemedelsfrågor på SKL är pre-paraten ”bra till 98 procent”. Men den siffran gäller inte de unga. Många av läkemedlen lanserades för 30—40 år sedan och har betydligt fler biverkningar än de modernare, som acne, viktuppgång och nedsatt sexlust.?

Toleransen mot biverkningar är låg hos de unga och barnmorskor och gynekologer befarar att de i valet mellan biverkningar och risken att bli gravid väljer att chansa. Aborterna kommer att öka.?

— Vi har frågat tjejerna och kostnaden är helt klart en avgörande faktor. Att begränsa subventionen till förmånslistan ger också olyckliga signaler om att de som är med där är bäst, säger Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet.?

Faktum är att de medicinska riktlinjerna avråder från att ge unga tre av de åtta preparaten på läkemedels­förmånslistan och ännu ett finns inte att tillgå för närvarande.?

— Bara ett väldigt begränsat antal preparat ingår. Vi jobbar för alternativ men når inte fram till SKL. Jag tror kunskapsbrist gör att de inte riktigt förstår våra synpunkter. Det är tröstlöst, säger Kristina Gemzell Danielsson.

??I de landsting som hittills bara subventionerat preparat på läke­medelsförmånslistan är antalet aborter bland unga 19 procent högre än i de landsting som subventionerat allt, enligt henne.?

Nu har14 landsting beslutat att följa SKL:s rekommendation att enbart subventionera preventivmedlen på läkemedelsförmånslistan, medan två landsting gör det med vissa tillägg. I Norrbotten är alla preventivmedel för unga gratis, Jämtland och Dalarna subventionerar så att de bara kostar 100 respektive 200 kronor om året. Överallt gäller subventionen upp till 26 år, utom i Blekinge där alla upp till 20 år får gratis preventivmedel. Beslut om ändring av den principen fattas tidigast i februari. Då fattar även Sörmland beslut.?

— Det här handlar om prestige och att SKL vill öka sin makt gentemot läkemedelsbolagen. Det sker på de unga kvinnornas bekostnad, säger Kristina Gemzell Danielsson.

Rekommendationen: 100 kronor per år för preventivmedlen på läkemedels­förmånslistan upp till 26 år.?

Bör inte ges till unga

  • SP-sprutan Depo provera på­ver­kar bentätheten och bör inte ges till flickor under 18 år.
  • Orthonett novum – gestagenet har relativt kort halveringstid vilket ger risk för sämre hämning av ägglossning och mindre glömskemarginal.
  • Trefasprillren ger högre östrogeninnehåll och större risk för fel­användning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida