forskning

Lyckades vända allvarlig D-vitaminbrist

Lyckades vända allvarlig D-vitaminbrist
Hamdi Sheekh och Bisharo Fawsiya deltog i studien som Paul Kalliokoski höll i. Båda arbetade under tiden då studien genomfördes som undersköterskor och tolkar på Vårdcentral Jakobsgårdarna och har varit till stor hjälp i framtagandet av studien. Foto: Landstinget Dalarna

En tredjedel av kvinnorna hade så allvarlig D-vitaminbrist att nivåerna inte var mätbara. Med kostrådgivning och tillskott fick de både ökad styrka och starkare skelett.

En studie som gjorts på somaliska och svenska kvinnor inskrivna vid mödravården i Borlänge visar att det går att vända allvarlig D-vitaminbrist. Bakom studien står distriktsläkaren Paul Kalliokoski. När han började jämföra blodprover från kvinnor med somalisk bakgrund upptäckte han ett mönster.

Svaga i händer och ben

– De här patienterna besvärades av att de kände sig svaga och hade kroppslig värk, och hade en särskild ”vaggande” gång när de gick. Jag började samla på mig blodprover och analysera dessa och såg en utbredd brist av D-vitamin och tecken på skelettnedbrytning hos flertalet. De uppvisade ofta värden långt från gränsvärdena för D-vitamin och var fysiskt svaga i händer och ben, säger Paul Kalliokoski, som även är doktorand vid Uppsala Universitet.

Från början undersöktes 123 kvinnor av både somalisk och svensk bakgrund. 90 procent av de somaliska kvinnorna hade D-vitaminbrist, jämfört med 10 procent av de svenska.

Solning och kost

Det handlade om grav D-vitaminbrist med betydande tecken på nedbrytning av skelettet. Något som med tiden leder till skelettsvaghet, benbrott och till slut kan ge allvarliga och till och med livshotande kramptillstånd.

Alla kvinnor fick råd om hur man kan tillföra D-vitamin till kroppen, genom solning samt intag av D-vitaminrik kost som fet fisk och mjölkprodukter. De som hade för låga nivåer av D-vitamin erbjöds även tillskott av D-vitamin och kalk.

Kvinnorna erbjöds uppföljning efter fyra och tio månader. 71 kvinnor, varav 46 somaliska, kom till uppföljningen och ingår i studiens resultat.

Fick normala D-vitaminnivåer

Resultaten visar att inte bara D-vitaminnivåerna, utan även skelettnedbrytningen, hade påverkats starkt.

Hos gruppen somaliska kvinnor med låga D-vitaminnivåer hade styrkan efter tio månader ökat med 28 procent efter intag av kosttillskott. Styrkan blev signifikant bättre i händer och ben under studiens gång. Skelettnedbrytningen började minska redan vid fyramånaderskontrollen. D-vitaminnivåerna normaliserades och bibehölls väl över vintern.

Studien har publicerats i den internationella medicinska tidsskriften BMC Pregnancy and Childbirth.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida