Mästare på förändring

Mästare på förändring
Susanne Gustavsson vill stärka patientens ställning i vården. Foto: Sanna Björkman

Hon har både doktorshatt och svart ?bälte i förbättringskunskap. När barnmorskan Susanne ?Gustavsson ska förändra bjuder hon in dem som vet bäst: patienterna.?

3 januari 2017

Det svarta bältet är visserligen endast en titel på ett kursintyg, men det säger något om kraften i Susanne Gustavssons engagemang. Åtskilliga timmar har hon lagt ner på att förfina sin teknik när det gäller att utveckla sjukvården och hon drar sig inte för att utmana både sig själv och fasta strukturer. ??

Redan när Susanne Gustavsson började som barnsköterska i sjukvården för 30 år sedan var hennes drivkraft att förbättra patienternas upplevelse av vården. För det behöver inte vara som personalen tror, säger hon. Genom åren har hon initierat, organiserat och utvärderat en rad olika kvalitetsprojekt inom sjukvården i Skaraborgs län, först som sjuksköterska och senare som barnmorska och kvalitetsutvecklare. Helst tillsammans med patienter på något sätt.

??I våras nådde hon målet för sin akademiska djupdykning i ämnet förbättringskunskap när hennes avhandling blev klar, Patient involvement in quality improvement. Forskningen handlar om hur patienter kan bli mer involverade i utveckling och förbättring av vården.?

Som barnmorska är hon van vid att jobba med hela familjen och lyssna. Det föll sig naturligt att undersöka hur patienterna kan bli så kallade medförbättrare av vården. En av delarna i hennes avhandling handlar om ett projekt vid Skaraborgs sjukhus, neoprocessen, som hon varit med om att genomföra. Vårdpersonal från förlossningsavdelning, bb och neonatalavdelning samt föräldrar utvärderade tillsammans vården av barn som fått neonatalvård. ?

— Föräldrarna var för det mesta mycket nöjda, men när de fick berätta utifrån en tidslinje som täckte hela vårdtillfället kom det fram saker som kunde göras bättre. Det visade sig också att få av de problem som upptäcktes i utvärderingen var gemensamma för föräldrar och vårdpersonal.??

Susanne Gustavsson menar att även om patienterna generellt är nöjda behöver inte det betyda att allt är bra. Till exempel berättade mammorna på neonatalavdelning att de varje dag fick be personalen om att få den matkupong de behövde för att äta i matsalen. Mammorna kände sig snikna och ville inte störa personalen i onödan. Det var inget som personalen sett som ett problem och när det kom upp kunde rutinen ändras så att kupongen delas ut direkt på morgonen utan att mammorna behöver be om det.??

— Det är så mycket i vården som är till för personalens och strukturens skull. Bjud in patienter och anhöriga att vara med och utveckla vården. Det ökar kvaliteten även för personalen och relationen blir mer jämlik, säger Susanne Gustavsson.

?I början var det svårt för personalen att involvera patienterna i olika beslut. De sa: ”Vården är vårt ansvar, det här fixar vi till dig.”

?— Omställningen handlar om att skapa hälsa, inte ge vård. Det förutsätter att patienter och anhöriga är delaktiga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida