Med studio i linneförrådet

Kan du tänka tanken att föda barn utan att förstå vad din barnmorska säger? När teckenspråk blir enda vägen att kommunicera? ?

Jag minns en artikel i Dagens Nyheter för många år sedan där man bett en nysvensk dels berätta muntligt om sig själv på svenska för en reporter, dels skriva på sitt eget språk, en text som sedan översattes. Det var drabbande att se de bägge texterna bredvid varandra i tidningen. Hur torftigt det blev när berättelsen gavs muntligt och hur nyansrik, självklar, berättelsen blev på det egna språket. Vilken frustration det måste skapa att vara innestängd med sitt eget språk och inte kunna förstå eller göra sig förstådd i det nya landet.??

Barnmorskorna på Mälarsjukhuset upplevde just detta under förlossningar när man ibland inte kunde få tag på en tolk, att inte kunna nå fram till de blivande föräldrarna. Att behöva skicka hem en nyförlöst mamma från bb när man bara kunnat använda teckenspråk kändes inte bra.?

De engagerade barnmorskorna frågade sig om det gick att göra något åt problemet. Med linneförrådet som studio blev det efter mycket arbete tretton filmer med speakerröster på fyra språk. Nu kan föräldrar få lära sig om bland annat epiduralbedövningar, kejsarsnitt och amning. ”Det är fantastiskt att se aha-upplevelsen i ansiktet hos kvinnorna när de förstår vad som sägs”, berättar en av barnmorskorna i Vårdfokus artikel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida