Mindre administration för landets barnmorskor

Mindre administration för landets barnmorskor
Det nya registret kommer att minska den administrativa bördan för barnmorskorna. Arkivbild: Istockphoto

Manuell inmatning i graviditetsregistret minskar genom ny teknisk lösning.

Det nationella graviditetsregistret påbörjar nu överföring av data om graviditet och förlossning direkt från journaler.

Det har blivit möjligt sedan tre register slagits samman till ett och en ny sammanhållen dataplattform skapats, där ett av de större journalsystemen integrerats.

En av de viktigaste fördelarna med direktöverföring av data är att den manuella inmatningen minskas betydligt.

– En annan är att vi genom att samla högkvalitativ data i ett och samma register gör det möjligt med regionala jämförelser. Det är viktigt för att vi ska åstadkomma en jämlik vård oavsett var man bor och för att utveckla vårdens kvalitet.

Det säger Olof Stephansson, förlossningsläkare vid Stockholms läns landsting och Region Gotland, som är ansvarig för graviditetsregistret.

Direktöverföringen är påbörjad i Stockholms läns landsting och Region Gotland. I övriga landet ska det ske under 2015/2016.

Kerstin Petersson, barnmorska i Stockholms läns landsting och medlem i graviditetsregistrets styrgrupp berättar att arbete underlättas betydligt med direktöverföringen av data.

– Den administrativa arbetsbördan som registret innebär kommer att minska för landets alla barnmorskor inom mödrahälsovård. Som alla nya system har även detta lite barnsjukdomar, men de har vi kunnat lösa efter hand, säger hon.

Graviditetsregistret

  • Graviditetsregistret omfattar 560 barnmorskemottagningar, 47 förlossningskliniker och cirka 35 fosterdiagnostiska enheter i landet.
  • Graviditetsregistret är en sammanslagning av tre tidigare kvalitetsregister inom mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossningsvård.
  • Registret omfattar hela vårdkedjan – från inskrivning vid mödravården till efterkontroll efter förlossningen.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida