Minispiral för unga i hela landet

Minispiral för unga i hela landet
Minispiralen har flera fördelar jämfört med andra preventivmedel.

Från den 1 juni ingår spiralen i högkostnadsskyddet.??

— Det är jättebra, den lilla spiralen ger signifikant mindre smärta vid insättning. Men 1 000 kronor var väldigt mycket att betala för en ung kvinna som kanske pluggar och vi ser den största andelen aborter just i gruppen unga kvinnor, säger Catharina Zätterström, styrelseledamot i Barnmorskeförbundet, samordningsbarnmorska och verksamhetsutvecklare i södra Stockholms mödrahälsovård.

??Stockholms län hör till de landsting som valt att låta minispiralen ingå i ungdomssubventionen, men nu gäller den alltså alla unga kvinnor i landet. Företaget bakom spiralen har tidigare fått avslag på sin ansökan om att den ska ingå i högkostnadsskyddet. Sedan dess har Läkemedelsverket påpekat att spiral kan vara ett förstahandsval även för unga kvinnor som inte fött barn, och förskrivningen av spiraler har ökat avsevärt. ??

I en ny ansökan har företaget kunnat belägga flera fördelar jämfört med andra preventivmedel, enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Minispiralen är framtagen för att passa yngre kvinnor, den är mindre och hormondosen blir mindre än ett minipiller i månaden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida