utredda fall

Missade omfattande skada på nyförlöst

Under förlossningen ådrog sig kvinnan en svår skada, som missades av vårdpersonalen. Först ett år senare fick kvinnan rätt hjälp. Händelsen kritiseras nu av Inspektionen för vård och omsorg. UPPDATERAD 2017-03-16

Det är kvinnan själv som anmält händelsen till Ivo. Problemen uppstod i samband med att hennes barn fick tas ut med sugklocka. En läkare bedömde att kvinnan fått en bristning av grad 2, på en fyragradig skala.

Ivo konstaterar att det i efterhand varit svårt att exakt redogöra för händelseförloppet kring förlossningen, då varken barnmorska eller läkare journalfört bedömningar eller ställningstaganden till vidtagna åtgärder.

Däremot framgår att kvinnan sökte vård på den gynekologiska akutmottagningen både nio och tolv dagar efter förlossningen på grund av besvär. Båda besöken skedde under jourtid, och den sjuksköterska som tog emot skickade hem kvinnan efter telefonkontakt med läkare.

I anmälan beskriver kvinnan hur hon förgäves sökte hjälp för underlivsbesvär upprepade gånger. Nästan ett år efter förlossningen kom hon i kontakt med en privat gynekolog som identifierade omfattningen av förlossningsskadan. Kvinnan fick en remiss till Bäckenbottencentrum och där konstaterades en nästintill total sfinkterruptur som krävde rekonstruktiv plastikkirurgi.

Barnmorskan som i efterhand gått igenom sin del av journalen skriver i ett yttrande till Ivo att partogramet är väl ifyllt så att det är lätt att följa förloppet och förstå handläggning med amniotomi, smärtlindring, värkstimulerande samt kontakten med jour för hjälp med att förlösa patienten som var trött och värksvag. 

Men yttrandet har inte förändrat Ivo:s hållning. I sitt beslut skriver myndigheten:

  • Barnmorskans och läkarens dokumentation i patientjournalen avseende förlossningsförloppet är mycket bristfällig. Viktiga bedömningar och ställningstaganden samt vissa vidtagna åtgärder saknas. Det strider mot bestämmelserna i 3 kap. 6 § patientdatalagen.
  • Vårdgivaren har brustit i att säkerställa att personalen hade den kompetens som krävdes när det gäller bedömningen av patientens förlossningsskada och sutureringen. Det har inte heller gått att fastställa om läkaren, som gjorde sitt första primärjourpass, fick den handledning hen behövde.
  • När kvinnan under jourtid sökte vård på den gynekologiska akutmottagningen borde hon ha erbjudits ett läkarbesök på ordinarie mottagningstid.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-39262/2016-19

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida