Modell från Bilprovningen ska få fler att ta cellprov

Inspirerade av Bilprovningen prövar Västra Götaland ett smidigare sätt att boka om besöket för cellprovtagning. Förhoppningen är att få fler kvinnor i Göteborg och Bohuslän att delta i sceeningen mot livmoderhalscancer.

26 september 2011

På kallelsen till cellprovskontroll står numera en särskild engångskod. Med den och personnumret kan kvinnorna logga in sig på en webbplats där de både kan av- och omboka sin tid men också välja den mottagning som passar dem bäst.

Effektiviteten har ökat

Att kvinnor uteblir från de tider som reserverats för dem för cellprovtagning är ett bekymmer på flera plan. Dels missas cellförändringar innan de utvecklats till livmoderhalscancer, dels blir mottagningarnas resurser dåligt utnyttjade.  

Systemet med det nya bokningssystemet har varit igång en tid och barnmorskan Birgitta Anjemark, ansvarig för cellprovskontrollerna på barnmorskemottagningen Frölunda torg, har fått positiva kommentarer både från inbjudna kvinnor och från personal. Effektiviteten har också ökat betydligt.

– Våra mottagningstider blir bättre utnyttjade och det blir en lugnare miljö i våra väntrum när kvinnorna nu kan göra av- och ombokningar via nätet, säger hon.

Fyra av fem kvinnor deltar

Först ut med det nya systemet är Göteborg och Södra Bohuslän.  Men före sommaren ska det nya systemet ha nått kvinnorna i hela Västra Götaland. 

Sedan många år får Sveriges kvinnor mellan 23 och 60 år regelbundet kallelser till cellprovtagning hemskickad i brevlådan. I Göteborgsområdet hörsammar numera i genomsnitt 80 procent av kvinnorna kallelsen, men i vissa områden ligger siffran bara på 60 procent.

Merparten av de kvinnor som dör i livmoderhalscancer i Sverige är kvinnor som inte har tagit cellprov på flera år.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida