”Närhet bättre alternativ än kuvös”

”Närhet bättre alternativ än kuvös”
Låt alla nyfödda barn vara med sin familj dygnet runt, skriver en professor i neonatalogi och en beteendevetare på DN debatt. Arkivbild: Mostphotos

I en debattartikel kritiseras svensk sjukvård för att allt för ofta separera för tidigt födda barn från familjen.

Kuvösen är inte bästa alternativet ens för mycket för tidigt födda barn, skriver Uwe Ewald, professor i neonatalogi, och Sara Johansson, beteendevetare, i ett inlägg på DN debatt.

De menar att barn som föds sjuka eller för tidigt skadas av att de skiljs från sin familj en stor del av dygnet.

”För tidigt födda barn som placeras på förälderns bröst, i stället för ensamma i säng eller kuvös, lugnas snabbare, andas bättre, går upp i vikt och kan vårdas på sjukhus färre dygn”, skriver de. Utebliven kroppskontakt utlöser en stressrespons med både emotionella och medicinska konsekvenser.

Enligt artikelförfattarna är en vanlig förklaring till att man separerar barn och föräldrar att sjukhusens lokaler inte skulle vara anpassade. Detta har tillåtits vara en förklaring i decennier. Trots att det i dag är självklart att större barn får ha sina föräldrar hos sig så har man inte på samma sätt anpassat vårdens lokaler till att det också ska gälla de för tidigt födda.

”Nyfödda barn är inte mindre känsliga för smärta och separation än vad ett äldre barn eller en vuxen är. De är mer känsliga”, skriver de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida