graviditet

Ökad risk för frakturer hos spädbarn om mamman rökt

Ökad risk för frakturer hos spädbarn om mamman rökt
Rökning under graviditeten har en direkt påverkan på fostrets benhälsa vilket visar sig i ökad risk för frakturer under det första levnadsåret. Arkivbild: Colourbox.

Ju mer mamman röker under graviditeten desto större är risken att barnet drabbas av frakturer under det första levnadsåret. Det visar en studie från Örebro universitet.

3 februari 2020

Forskarna har tittat på hur mammornas rökning påverkar risken för frakturer både under spädbarnsåldern och senare i livet. Resultaten från studien visar att rökningen påverkar frakturrisken under det första levnadsåret, men inte senare i livet.

Under spädbarnsåldern var risken för frakturer 20 procent högre hos barnet om mamman rökt mellan en och nio cigaretter per dag under graviditeten. När mamman rökt tio cigaretter eller mer per dag var risken 41 procent högre.

– Till skillnad från tidigare studier har vi kunnat göra jämförelser mellan syskon och på så sätt ta hänsyn till familjefaktorer, som arv och miljö. Våra resultat visar att rökning under graviditeten kan ha en direkt effekt på fostrets benhälsa, vilket påverkar frakturrisken under första levnadsåret, säger Scott Montogomery, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Studien baseras på uppgifter från ett nationellt register med över 1,6 miljoner människor födda i Sverige mellan 1983 och 2000. Av mödrarna till dessa barn hade drygt 337 367 rökt. Studien Maternal smoking during pregnancy and fractures in offspring har publicerats i BMJ, British Medical Journal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida