forskning

Oklart om antidepressiva under graviditet är skadligt

Oklart om antidepressiva under graviditet är skadligt
Forskningen spretar åt olika håll. Fortfarande är det oklart hur fostret påverkas om mamman medicinerar med antidepressiva läkemedel under graviditeten. Arkivbild: Mostphotos

Forskarna kommer till olika resultat när det gäller hur SSRI-läkemedel påverkar fostret.

12 januari 2016

Det har kommit flera studier de senaste åren som undersökt risken för skador på barnet om mamman äter antidepressiva mediciner under graviditeten. Dessvärre väntar frågan fortfarande på ett svar eftersom de olika studierna delvis är motsägande.

För tidig födsel

Risken att föda för tidigt ökar om mamman tar antidepressiva. Det visade en genomgång av sammanlagt 41 studier som gjordes av amerikanska forskare och presenterades i PLOS one 2014.

Men bara ett år senare presenterades en stor studie gjord av amerikanska och finska forskare som tvärtemot kom till slutsatsen att antidepressiva mediciner kunde kopplas till lägre risk att föda för tidigt och födsel med kejsarsnitt.

I den senare studien ingick 845 000 födslar från det finska medicinska födelseregistret. Risken att barnet föddes för tidigt var 16 procent lägre om kvinnan använde antidepressiva läkemedel och nästan 50 procent lägre för mycket för tidig födsel.

Allvarliga andningsproblem

Samma studie kom däremot fram till att risken för flera andra komplikationer ökade om mamman tog SSRI-preparat, bland annat andningsproblem som också påtalats i andra studier.

I somras publicerades en studie i tidskriften Jama där 3,8 miljoner födslar granskats. Där visade forskarna att risken för PPHN, som innebär att blodet inte kan syresättas normalt i lungorna, ökar om mamman tagit antidepressiva i slutet av graviditeten. Det ska dock påpekas att risken ändå är mycket liten.

Andra studier visar på en ökad risk för hjärtfel, men även här finns motsägande resultat inom forskningen.

Olika slags preparat

Två nya studier pekar på att det kanske kan bero på vilken typ av SSRI-preparat som mamman tagit. Framför allt hittade forskarna tveksamheter när det gäller antidepressiva som innehåller paroxetine och fluoxetine som misstänks öka risken för hjärtfel och kraniosynostos, att skallbenen växer ihop för tidigt.

Den senaste studien är en översikt av 23 studier. Enligt den ökar risken för allvarligare missbildningar med 23 procent och risken för hjärtfel med 28 procent om mamman fått antidepressiva som innehåller paroxetine under den första delen av graviditeten.

Även om risken från början är liten är varje ökning för hög, säger professor Anick Bérard vid universitetet i Montreal där metastudien gjordes.

– När risken för biverkningar vägs mot fördelar av behandlingen måste man nog ändå i första hand hitta andra lösningar som psykoterapi eller fysisk aktivitet för kvinnor med mild eller måttlig depression, säger hon.

Risk för autism

Samma forskare har i en annan studie visat att användning av antidepressiva under andra och tredje trimestern är associerat med ökad risk för autism hos barnet.

Det är något som också visats i en studie av 750 000 födslar i Danmark. Enligt den studien hade 1,5 procent av barnen födda av mammor som tagit antidepressiva autism, medan det bara var 0,7 procent bland barn vars mammor inte tagit sådana mediciner.

Men en annan studie gjord vid Massachusetts general hospital, som kom alldeles nyligen, fann inget sådant samband. De forskarna menar att det i stället handlar om hur allvarlig mammans depression är – inte om hon tagit antidepressiva.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida