Olagligt att kräva sterilisering vid könsbyte

Krav på sterilisering för könsbyte striderbåde mot regeringsformen och Europakonventionen, skriver kammarrätten i en dom. ?

I oktober 2010 avslog Social­styrelsens rättsliga råd en önskan om könsbyte sedan den sökande hade tagit tillbaka sin ansökan om sterilisering. Mannen överklagade till förvaltningsrätten. ?

Han ansåg inte att det är statens sak att besluta om sterilisering men hade varit tvungen att be om det för att behandlingsteam och utredare skulle tillstyrka och skicka in hans ansökan om könsbyte. Domstolen gav honom rätt, liksom kammarrätten dit Rättsliga rådet överklagade.

Enligt kammarrätten är steriliseringskravet inte förenligt med regeringsformens förbud mot påtvingat kroppsligt ingrepp, och inte heller med Europakonventionens artiklar om rätt till skydd för privat- och familjelivet och förbud mot diskriminering.

I april beslutade regeringen att kravet på sterilisering vid könsbyte ska försvinna den första juli nästa år. Det finns ingen statistik över hur många som har steriliserats i samband med könsbyte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida