Ozon farligt för mor och barn

3 december 2014

Förhöjda ozonhalter i luften tidigt i en graviditet ökar risken att barnet föds för tidigt och för att mamman drabbas av havandeskapsförgiftning. Det visar en avhandling från Uppsala som studerat gravida kvinnor och barn i Stockholmsområdet. Risken att föda ett tillväxthämmat barn var lägst bland de kvinnor som bodde i områden med minst luftföroreningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida