Barnmorskedomen

”Pressad arbetsmiljö kan leda till misstag”

Sineva Ribeiro är lättad att barnmorskan som gav fel läkemedel frias av tingsrätten, med tanke på den mycket pressade situationen den natten. "Vi driver att det ska vara en barnmorska för varje kvinna i aktivt förlossningsarbete, och det var det inte där".

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är lättad över att tingsrätten friar den barnmorska som stått åtalad för vållande till ett barns död. Barnmorskan gav fel läkemedel under en förlossning, barnet skadades svårt och dog senare.

– Domen var rätt utifrån de förutsättningar som barnmorskan arbetade under den natten. Det är ett stort problem att arbetsmiljön bara fortsätter att försämras på förlossningsavdelningarna, säger Sineva Ribeiro.

Arbetsmiljön spelar roll

Hon är glad att tingsrätten vägde in att barnmorskan varit mycket stressad när hon tog det värkstimulerande läkemedlet istället för det värkhämmande, som var ordinerat.

– Det är annars ett problem när vårdpersonal blir åtalade i domstol, att rätten inte ser hur stor roll arbetsmiljön spelar när någon gör ett misstag.

Vårdförbundet vill se att misstag som sker av personal i vården granskas av Inspektionen för vård och omsorg.

– Fokus ska inte vara att finna vilka enskilda individer som är skyldiga utan att hitta systemfelen. Då kan man ändra och förhindra att det sker igen. Det är det vi vill med den nya patientsäkerhetslagen. När allvarliga fel sker med tragisk utgång är det ofta inte en ensam individ som är skyldig, utan många faktorer spelar roll.

Hjälp att komma vidare

Mia Ahlberg är ordförande i Barnmorskeförbundet.

– Jag litar på tingsrättens bedömning när de nu friar barnmorskan. Nu gäller det att sjukhuset ser över sin organisation och ser till att det här inte kan hända igen. De behöver också hjälpa alla inblandade att kunna komma vidare efter den mycket tragiska händelsen.

Mia Ahlberg tycker att det är viktigt efter domen att vara uppmärksam på att vårdkulturen fortsätter vara öppen och att personalen vågar berätta om misstag.

– Vi vill inte ha en kultur fylld av rädsla för vad som ska hända om man gör fel. Det ska vara högt i tak, vi ska våga säga ifrån och berätta om misstag. Grundsynen på varandra ska vara att alla vill göra rätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida