Protester i storstäderna

I Malmö, Göteborg och Stockholm har barnmorskorna protesterat offentligt mot dålig arbetsmiljö, ständig underbemanning och risk för patientsäkerheten.

I februari gick tjugoåtta barnmorskor och tio undersköterskor på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra ut med ett öppet brev i samma anda som Stockholmsbarnmorskornas uppror någon vecka tidigare.

I brevet beskriver de att de i nuläget ofta inte kan följa tre grundläggande regler för säker förlossningsvård: att lyssna på det ofödda barnets hjärtljud varje kvart då mamman är i aktivt förlossningsarbete, att låta kvinnan ha en och samma barnmorska från det att livmodermunnen är öppen sex centimeter, och att känna på livmodern en gång i kvarten efter förlossningen för att upptäcka blödning och se att livmodern drar ihop sig som den ska.

Redan för ett år sedan vittnade barnmorskorna på Östra om långa arbetspass, övertid och hög arbetsbelastning, och att de varken hann äta, dricka eller gå på toaletten under sina arbetspass, i en anmälan som Vårdförbundet gjorde.

Arbets­miljöverket ålade sjukhuset ett åtgärdsprogram i tre steg. För att slippa ett vite på 200 000 kronor skulle det vara genomfört den första februari i år. I dagarna väntas besked om sjukhuset lyckats eller får betala.

Barnmorskorna i Stockholm startade Nu är det nog-upproret och fick stor uppmärksamhet. I sitt öppna brev förklarar de att arbetsbelastningen är oacceptabel och att kvinnornas och barnens säkerhet inte längre kan garanteras. Den stora inflyttningen gör att fler vårdplatser och fler barnmorskor behövs. Men varken chefsläkaren i landstinget, Henrik Almkvist, eller sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) har kommit med några löften om mer resurser.

I Malmö blev det anställningsstopp som infördes på sjukhuset i augusti en katastrof för kvinnokliniken. Redan i höstas demonstrerade barnmorskorna när kliniken tvingades till ett stort sparbeting för att ta igen att den överskridit sin budget ganska rejält. I december fick i alla fall kliniken dispens för att ta in vikarier; tre barn­mors­k­or och två undersköterskor. I februari fick de en ny dispens för en barnmorska och fem undersköterskor.

Samtidigt lämnade Vårdförbundet in fyra arbetsmiljöanmälningar om förlossningen i Malmö, bland annat om den ständiga underbemanningen och orimliga arbetsbelastningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida