Risk för autism kan ackumuleras

30 april 2013

Mycket talar för att riskfaktorer för autism kan ackumuleras över generationer, visar en stor internationell forskningsstudie ledd från Karolinska institutet. Tidigare studier har visat att män som är äldre då de blir pappor oftare får barn som diagnostiseras med autism än män som blir pappor när de är yngre. Orsaken tros vara att det uppstår mutationer i mannens könsceller. Långt ifrån alla mutationer leder dock till autism, men forskarna tror nu att dessa tysta mutationer kan föras över via det friska barnet till barnbarnet. De såg i sin forskning att barn med en farfar som var 50 år eller mer då han fick barn hade 67 procent ökad risk att drabbas än de vars farfar blev pappa i 20—25-års­åldern, och de med en äldre morfar hade 79 procents högre risk. Ju äldre männen var då de fick barn, desto större var risken för autism hos barnbarnet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida