ledarskap

Så lyckas hon behålla personalen

Så lyckas hon behålla personalen
Kristina Lingman är verksamhetschef för barnmorskemottagningarna i Region Gävleborg.

En stabil bemanning utan hyrberoende är något som många chefer önskar sig. Men hur får man det? Kristina Lingman, verksamhetschef för barnmorskemottagningarna i Gävleborg, är klar över att det handlar om god arbetsmiljö och tydliga arbetsuppgifter.

När Region Gävleborg nu strävar mot att bli oberoende av inhyrd personal pekar man gärna på de arbetsplatser som har stabil bemanning och inte behöver hyra in sjuksköterskor, barnmorskor och läkare. Hur lyckas de med det? Finns det något för andra att lära och ta efter?

En av förebilderna finns i barnmorskemottagningen med verksamhet på fyra ställen runt om i länet. Verksamhetschef är Kristina Lingman sedan sju år tillbaka, för här finns inte bara en stabil bemanning utan även en stabil chef.

– Det spelar förstås också en roll. Jag och mina fyra enhetschefer har ett bra samarbete och ett öppet klimat där vi stöttar och hjälper varandra så det är en framgångsfaktor. Men det vinnande konceptet handlar framför allt om att se till att de anställda kan behålla sitt engagemang och sin arbetsglädje. Barnmorskor är engagerade och stolta och trivs med sitt yrkesliv.

Tydlighet ger trygghet

De årliga medarbetarundersökningarna visar att barnmorskemottagningarna ligger bra till när det gäller personalens upplevelse av sin arbetsmiljö. De tycker att de hinner med sitt arbete, känner sig delaktiga och är överlag nöjda med väldigt mycket.

– En viktig anledning är att det finns väldigt tydliga arbetsuppgifter. Det är en trygghet att veta vad som förväntas av en i arbetet och vad man ska göra, säger Kristina Lingman.

Grunden för att skapa den här tydligheten är mödrahälsovårdsenheten, en utvecklingsenhet där mödrahälsovårdsöverläkaren och en samordningsbarnmorska jobbar med att informera om nya rutiner och ta fram riktlinjer, men också att lyssna på barnmorskorna och dryfta frågor med dem.

Rimlig arbetsbelastning

– De skapar verkligen en stor trygghet i barnmorskornas vardag. De har till exempel tagit fram ett basprogram där det tydligt framgår vad barnmorskorna ska göra och hur de ska agera om något avviker i graviditetskontrollerna, berättar Kristina Lingman.

Tydliga arbetssätt, utbildning och stöd är viktigt, men Kristina Lingman vill också lyfta fram att hon hela tiden följer siffrorna för antal patienter och tillgänglighet för att kunna se till att barnmorskorna har en rimlig arbetsbelastning. Antalet inskrivna gravida per barnmorska följs månadsvis.

– Det ska ligga på 80-85 gravida per år för en barnmorska som arbetar heltid. Sedan skiftar det över året och mellan olika år, men håller vi oss ungefär på de nivåerna vet vi att vi har en rimlig arbetsbelastning. När vi fick fler gravida för några år sedan var det en tydlig signal om att vi behövde öka bemanningen och då var det också lättare för mig att argumentera för förstärkning, säger Kristina Lingman.

Tufft att rekrytera framöver

Hon tycker även att hon har kunnat möta barnmorskornas förväntningar när det gäller löner.

– De senaste åren har vi gjort extra satsningar på specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor i regionen så generellt har vi kunnat erbjuda bra löneökningar.

Allt är förstås inte rosenrött, det finns orosmoln när Kristina Lingman blickar framåt.

– De närmaste åren har vi flera barnmorskor som går i pension och det kommer bli jättetufft när vi ska rekrytera nya, särskilt i våra glesbygdsområden i norra länsdelen. Det pågår ett skifte och vi måste verkligen ha gott rykte och vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna säkerställa bemanningen.

Minskat hyrberoende

• Förra året lade Region Gävleborg 8,4 procent av personalkostnaderna på inhyrd personal. Det placerade regionen på en andraplats bland de som tar in mest hyrpersonal.
• Nu pågår ett aktivt arbete att minska hyrberoendet och hittills i år ligger kostnaden på 6,5 procent av personalkostnaden.
• Målet är att vara helt oberoende av inhyrda sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor under 2019 och oberoende av hyrläkare 2020.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida