Samma pris för ungas p-medel

4 juni 2013

Högst 100 kronor per år ska preventivmedel kosta landets unga kvinnor upp till och med 25 års ålder, föreslår Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, sjukvårdsdelegation. En förutsättning är dock att preventivmedlet ingår i läkemedelsförmånssystemet. I dag varierar både kostnaden och ålderstaket för subventionen runt om i landet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida