Satsar på tillit

Satsar på tillit
Barnmorskorna Susanne Evehammar och Jeanette Krantz arbetar även uppsökande på bland annat behandlingshem. Foto: Sanna Björkman

På sprututbytet ?i Malmö fångar barnmorskorna Jeanette Krantz och Susanne Evehammar upp kvinnor som ofta hamnar utanför vården.?

Tiden har varit densamma sedan sprututbytet startade för 29 år sedan — på måndagar mellan klockan 13 och 15 är det barnmorskemottagning för de kvinnliga deltagarna. Längst bort i de ljusa, nyrenoverade lokalerna har barnmorskorna Jeanette Krantz och Susanne Evehammar sitt rum. Här turas de om att ta hand om mottagningen.?

— Hit kommer samhällets mest sargade kvinnor. Sexuella övergrepp är mer regel än undantag och många upplever också att de har blivit illa behandlade av vården tidigare. Därför kan de behöva scanna av oss innan de känner sig trygga nog för att lägga sig i gynstolen, berättar Susanne Evehammar.??

Flera av kvinnorna har inte gjort en gyn­undersökning på många år och det kan ta flera besök på mottagningen innan de känner sig redo för det. Tillit tar tid och barnmorskorna har inte bråttom. Jeanette Krantz och Susanne Evehammar visar att de bryr sig genom tålamod och flexibilitet.

?På mottagningen kan kvinnorna testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar, få preventivmedel och lämna cellprov. Under själva undersökningen är barnmorskorna noga med att bekräfta att allt ser fint ut. Kvinnorna oroar sig ofta för att deras underliv är annorlunda på något sätt, att det ser groteskt ut eller är förstört. Mensrubbningar, fertilitet och klimakteriebesvär kan också komma upp i samtalen. Alla frågor är lika viktiga, även om det främsta målet är att upptäcka en eventuell graviditet så tidigt som möjligt.?

— Ju tidigare en kvinna som har ett pågående missbruk får reda på att hon är gravid, desto bättre. Ett graviditetsbesked i vecka fem ger henne flera veckor på sig att tänka över hur hon vill göra. De här kvinnorna äger oftast ingenting, men om de får lov att känna att beslutet kring graviditeten är deras eget äger de i alla någonting, säger Jeanette Krantz.??

Om en kvinna bestämmer sig för att fullfölja graviditeten är det nolltolerans som gäller, inga droger accepteras. Däremot har barnmorskorna varken mandat eller möjlighet att kontrollera att det efterlevs.

?— Vi står på kvinnornas sida och månar om dem, det är vi tydliga med. Samtidigt kan det hända att vi måste göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi märker att kvinnan tar droger och det finns fara för fostret. Då är vi alltid noga med att informera kvinnan innan, säger Jeanette Krantz.

??Häromdagen fick hon ett samtal från en ung kvinna som var med barn när hon kom till sprututbytet för några år sedan och som Jeanette följde under hela graviditeten. Kvinnan ville berätta att hon just fått ett nytt jobb, fortfarande är drogfri och att den nu fyraåriga sonen mår bra.

Tips till dig som möter kvinnor med missbruk i mödravården

  • Tidsbokade besök fungerar oftast inte
  • Ta det varsamt
  • Låt besöket ta tid
  • Ha inte fördomar om blodsmitta
  • Var tydlig i kommunikationen
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida