Sent ultraljud skulle hitta fler stora barn

Vilka barn som kommer att födas stora upptäcks med ett rutinmässigt ultraljud runt vecka 32. Det visar barnmorskan Gun Lindell i sin avhandling. ?

Ännu fler stora barn upptäcktes då ultraljudet för fostertillväxt och storleksbedömning kompletterades med uppgifter om mamman samt en modell för individuell bedömning av risken att i fullgången tid föda ett stort barn.

För barn med en födelsevikt på över 4,5 kilo visade sig tredimensionell ultraljudsteknik överlägsen den tvådimensionella. Däremot visade 3D-metoden med volymmätningar av fosterlår och buk, enligt en modell som forskargruppen tog fram 2009, ingen större precision i viktskattning av foster i överburna graviditeter.

Gun Lindell är ultraljudsbarnmorska på kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida