SKL anmäls för diskriminerande riktlinjer

5 maj 2017

Riktlinjerna från Sveriges kommuner och landsting, SKL, för assisterad befruktning riskerar att diskriminera. Det menar sex intresseorganisationer, däribland RFSU och RFSL, som gått samman och anmält SKL till Diskrimineringsombudsmannen. ?

Organisationerna menar att fixerade åldersgränser för assisterad befruktning är åldersdiskriminerande. SKL rekommenderar en nedre åldersgräns på 25 år för insemination och ivf-behandling. För kvinnor finns en övre gräns på 40 år och för män 56 år när behandlingen påbörjas.?Dessutom anser anmälarna att riktlinjerna är otydliga när det gäller transpersoner och att man utgår från att kvinnor har ägg och män har spermier.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida