Utredda fall

Slarv ledde till för tidigt kejsarsnitt

Barnmorska skrev fel datum när hon förde över uppgifter manuellt.

23 november 2015

Förlossningen var beräknad till den 18 maj enligt ultraljudet, men när barnmorskan skulle föra över uppgifterna till läkarens arbetsblad skrev hon av misstag den 15 april.

Det ledde till att barnet förlöstes med ett planerat kejsarsnitt den 10 april, en hel månad för tidigt. Barnet fick vårdas på neonatalavdelning och föräldrarna, som gjort en anmälan till Ivo, är oroliga för hur den tidiga förlossningen kan ha påverkat barnets framtida hälsa.

Nu får verksamheten vid kvinnokliniken i Karlstad skarp kritik från  Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för de bristande rutinerna.

Att datumet fördes över manuellt var varken säkert eller nödvändigt eftersom de korrekta uppgifterna fanns i kvinnans journal. Manuell överföring av viktiga uppgifter är en känd risk och bör göras så lite som möjligt, påpekar Ivo.

I sin lex Maria-anmälan uppger landstinget i Värmland att händelsen har utretts och att man har vidtagit åtgärder för att minska risken att samma misstag sker igen.

Ivo avslutar ärendet med kritik mot vårdgivaren för bristande egenkontroll.

Ingen enskild barnmorska kritiseras däremot. Enligt ett yttrande som barnmorskorna på kvinnokliniken skrivit gemensamt går det inte att identifiera vem som har skrivit fel datum på arbetsbladet.

Diarienr hos Ivo 8.2-12482/2015-13.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida