Smärtfri utan läkemedel

Alternativ. Injektioner med sterilt vatten ger god effekt under förlossning men sticket gör förbaskat ont och metoden används sällan.

På gruppnivå har studier visat att en smärta på 7-8 på den tiogradiga Vas-skalan under förlossningen sjunker till 2 efter injektionerna. Det kan jämföras med 3—4 som är målet efter en operation. Effekten sitter i upp till två timmar enligt en kanadensisk metaanalys baserad på åtta högkvalitativa studier. Frekvensen kejsarsnitt sjönk också signifikant med den smärtlindringsmetoden. ??

Lena Mårtensson, barnmorska och professor på högskolan i Skövde, har forskat i ämnet under många år. I sin avhandling, som jämförde sterilvatten och akupunktur, visade hon att sterilvatten var effektivt mot smärta oavsett injektionsteknik, men den intrakutana injektionen gjorde mer ont.?

— I dag rekommenderar vi att injektionerna ges subkutant, men dessvärre gör själva sticket fortfarande rätt ont i 20—30 sekunder, ungefär som ett getingstick. När jag talar med kvinnor uppfattar jag att det är just den informationen de framför allt har fått av sin barnmorska, säger hon.?

Metoden kom från Norge på 1980-talet. Socialstyrelsen har statistik från 1995 och framåt som visar att användningen på landets förlossningsavdelningar har varierat mellan 4,7 och 2,1 procent, de senaste åren 3,7. ?

— I en studie jag publicerade 2006 framkom att barnmorskorna valde att rekommendera akupunktur framför sterilvatteninjektioner trots att det redan då fanns stöd i forskningen för att sterilvatteninjektioner ger god smärtlindring, medan det var mycket tveksamt om akupunktur gjorde det. Flera senare studier har ytterligare styrkt sterilvatteninjektionernas goda smärtlindringseffekt, säger Lena Mårtensson.

?Användningen av akupunktur under förlossning har sjunkit från en topp 1996 på 19 procent till 3 de senaste åren, men sterilvatteninjektionerna har inte ökat. ??

Hur kan barnmorskorna motivera fler kvinnor att prova??

— Genom att berätta om metoden inklusive den korta stunden av svidande smärta, men fokusera på den goda smärtlindringseffekten och att metoden inte har visat några negativa biverkningar, utom just sticksmärtan. ??

Metoden fungerar, men man vet inte riktigt vad som sker. Blockeras smärtsignalen av den kortsiktigt kraftiga smärtan efter sticket? Eller triggar injektionen kroppens endorfinproduktion? Vad som händer rent fysiologiskt tänker Lena Mårtensson och hennes forskargrupp försöka ta reda på i samarbete med en professor i biomedicin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida