SSRI-preparat ökar inte risk att fostret dör

När gravida behandlas med SSRI-preparat ökar inte risken för foster- eller spädbarnsdödlighet, visar en uppföljning av 1,6 miljoner födslar i Norden.

6 februari 2013

Eftersom antidepressiva ur SSRI-gruppen medför en ökad risk för ovanliga missbildningar och sjukdomar under nyföddhetsperioden, samtidigt som obehandlad depression också innebär risker, påpekar forskarna bakom studien att välgrundade individuella bedömningar bör göras där alla kända risker vägs in.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida