Stärkt bevis för att vänta

Stärkt bevis för att vänta
Det motverkar järnbrist att vänta tre minuter innan navelsträngen klipps. 40 % av världens barn under fem år har blodbrist. Foto: www.cordclamping.org

Avnavling. I Sverige klipps navelsträngen sent, ett ?billigt sätt att ge barn en bra start. En svensk studie ?förlades till Nepal, där blodbrist är vanligt bland barn.

I Nepal har 70 procent av barnen som är ?ett år eller yngre blodbrist. För hälften beror den på järnbrist. I tidigare studier har den svenska barnläkaren Ola Andersson kunnat visa att det motverkar järnbrist att vänta tre minuter innan navelsträngen klipps. Genom att vänta hinner nästan allt blod från moderkakan rinna in i det nyfödda barnets blod­omlopp. ?

Det är en billig och enkel metod för att förebygga blodbrist. Bristen kan påverka både den mentala och fysiska prestationsförmågan och långsiktigt ge försämring av tillväxt och utveckling.

?I Sverige är så kallad sen avnavling rutin sedan snart tio år. Nu hoppas forskarna att andra länder ska ta efter.

?Studien i Nepal förlades ?till en barnmorskeledd förlossningsavdelning på det statliga kvinnosjukhuset i huvudstaden Katmandu. Barnmorskan Majvi Alkass från bb i Halmstad var inte sen att anmäla sitt intresse för att hjälpa till på plats. Mycket mer än tidpunkten för avnavling är annorlunda där än i svensk vård.?

Hela avdelningen ryms i en enda stor sal där det finns plats för åtta födande kvinnor och deras anhöriga samtidigt. Endast en tunn vägg skiljer de olika sällskapen åt. I mitten av rummet sitter de två tjänstgörande barnmorskorna bakom ett stort skrivbord och håller uppsikt över kvinnorna. Barnmorskans huvuduppgift är att regelbundet lyssna på fosterljud, övervaka att förlossningen fortskrider och förlösa kvinnan. ??—

Förhållningssättet skiljer sig mycket åt från vad vi är vana vid i Sverige. De nepalesiska barnmorskorna har endast det medicinska ansvaret och varje kvinna har minst en anhörig med sig som hjälper dem. Vi är mer omhändertagande, samtidigt kan jag uppskatta deras ”coolhet”, att de låter kvinnan och hennes anhöriga klara så mycket som möjligt själva utan att lägga sig i. Dessutom var de otroligt duktiga på att få ut moderkakan. Det sa bara ”svisch”, berättar Majvi Alkass.??

Under studien fungerade Majvi Alkass som en länk mellan avdelningspersonalen och forskningsteamet. Hon försökte att ha ett ödmjukt och nyfiket förhållningssätt, men hade vid något tillfälle svårt att hålla fingrarna i styr. När hon gång på gång sett hur barn bars bort för att tvättas och läggas i en säng utanför förlossningsrummet ingrep hon, greppade barnet och lade det hud mot hud hos mamman.?

Studien i Nepal pågick i två månader och inkluderade 540 nyfödda. Hälften av barnen lottades till att få navelsträngen klippt inom 60 sekunder från födseln medan den andra hälften fick vänta i tre minuter eller mer. Resultatet visar att bland de barn som avnavlats sent minskade andelen som hade järnbrist vid åtta månaders ålder med 40 procent. Även blodvärdet var något högre i den gruppen.

Studien:

?Effects of delayed umbilical cord clamping vs early ?clamping on anemia in infants at 8 and 12 Months. ?Jama Pediatrics.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida