Startar proteströrelse

Stockholms barnmorskor har fått nog av att inte kunna ge länets födande kvinnor en bättre vård. Många gånger är det på håret att de klarar situationen.

Barnmorskorna vill inte längre finna sig i att tvingas ge den födande kvinnan vård under deras professionella kompetens. De anser att det är långt ifrån alla dagar som de kan bedriva en patient­säker vård som gör kvinnan trygg.?

Efter att ha försökt arbeta för en förbättring på sina respektive sjukhus tänker de nu tillsammans vända sig utåt, mot politiker och allmänhet. ?

I höstas startades facebookgruppen Nu är det nog. Antalet medlemmar ökar stadigt och är nu uppe i över 800 medlemmar, också barnmorskor från övriga landet. Nu har Stockholms­barnmorskorna även bildat en strategi­grupp med representanter från alla förlossningsklinikerna i länet: Karolinska i Huddinge och Solna, Södertälje, BB Stockholm, Danderyd, Södersjukhuset och Södra BB. ?

Enligt barnmorskorna i strategigruppen är det många dagar svårt att ge kvinnorna den trygghet och omvårdnad som behövs i samband med barnafödande. Att tvingas ta hand om flera i värkarbete samtidigt gör att de inte kan vara närvarande hos kvinnorna i den omfattning som skulle ge den bästa omvårdnaden.

Många, men inte alla, dagar klarar barnmorskorna att upprätthålla patientsäkerheten. Det är inte ovanligt att det sker på bekostnad av en god arbetsmiljö; uteblivna raster, oro att göra fel och hög stressnivå hör till vardagen.?

Inflyttningen till Stockholm sägs vara en busslast i veckan. Trots försäkran om motsatsen tror inte barnmorskorna att förlossningsplatserna och bemanningen kommer att räcka framöver. Redan i dag är det så att om en kvinna har en valt en viss klinik och det är fullt där ringer barnmorskorna runt och letar efter en ledig plats på någon av de andra förlossningsklinikerna. Ibland har ingen klinik i Stockholm plats, då tvingas de leta efter en plats i något annat län där kvinnan kan föda.

Strategigruppens medlemmar har diskuterat med kollegerna på sina respektive kliniker, hämtat in åsikter och idéer. Det har lett till att det nu finns en gemensam slogan att stå bakom: Barnmorskor kräver förutsättningar för trygg och säker vård.

Med hjälp av sina kolleger planerar de att agera på flera plan för att nå både allmänhet, politiker och övriga makthavare med budskapet att förlossningsvården i Stockholm inte fungerar: uppvakta landstingsfullmäktige, demonstrera, skriva debattartiklar, bjuda in politiker att följa med och dela deras vardag. Det har helt enkelt fått nog.

Fakta

Barnmorskorna har bildat Facebookgruppen Nu är det nog.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida