Telefon förebygger sexuellt våld

En ny nationell hjälplinje för att förebygga sexuellt våld har startats.

3 april 2012

020-66 77 88 är numret till en nationell hjälplinje för personer som oroar sig för att deras våldsamma sexuella fantasier ska ta sig konkreta uttryck.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida