Tid för avsked

Tid för avsked
Med Ingela Rådestads innovation Cubitus baby kan föräldrar till dödfödda barn ha det hos sig till begravningen om de vill. Foto: Joakim Lehnström

Forskning. I en babykorg med kylblock kan familjen ha sitt döda barn hos sig till begravningen om de vill.

Ett bildband på en konferens för tio år sedan, där föräldrar till ett dött barn tog barnet med sig hem, fick forskaren Ingela Rådestad att börja fundera på ett hjälpmedel som kunde hålla barnet kallt den tid som föräldrarna behöver för att ta avsked. Värdighet, hygien och förmågan att hålla barnet kallt blev hennes ledord för det fortsatta arbetet. ??

En död kropp måste hållas kall och barn som föds döda placeras ofta i ett kylrum eller kylskåp på kliniken över natten.?

— Det värsta för föräldrarna är att lämna ifrån sig barnet, och personalen känner obehag av att lägga barnet i ett kylskåp, eller i ett kylrum långt från avdelningen. Om barnet kan hållas kallt på annat sätt behöver man inte skilja föräldrar och barn i onödan, säger forskaren, barnmorskan och professorn på Sophiahemmets högskola Ingela Rådestad.

??Många års utvecklingsarbete tillsammans med ingenjörer och designers blev Cubitus baby, en babykorg med kylblock i fickor på sidorna och i locket, och handtag som kan vikas in så att korgen blir en kista till minnesstunden. ?

— Hjälpmedlet fungerar bra kliniskt. När kylblocken byts blir det också en omvårdnadshandling, ett sätt för personalen att titta till föräldrarna och visa omsorg om barnet. Det har varit en otrolig förmån att få implementera något från forskningen som blivit så väl mottaget, säger Ingela Rådestad.??

I Sverige är det ovanligt att föräldrar tar hem sitt döda barn före begravningen, men det förekommer. Ingela Rådestad berättar att en familj hade sitt döda barn hemma i elva dagar i kylväskan.?

Pengar från Spädbarnsfonden och Ruth och Richard Julins stiftelse har gjort att hon har kunnat ge varje förlossningsavdelning och en del neonatal­enheter i landet en Cubitus baby. På förlossningen på Helsingborgs lasarett används babykorgen men hittills har inga föräldrar tagit med sig barnet hem. ?

— Kanske har vi inte öppnat för, eller erbjudit det heller, men vi har bara en korg och är rädda om den. Vi är angelägna om att paret knyter an till barnet och med korgen kan det också följa med till eftervården. Det känns etiskt och värdigt med en fin bädd och med kylklamparna behöver vi inte känna att vi snart måste in på rummet och hämta barnet. Vi skriver på tavlan när det är dags att byta, säger barnmorskan Marianne Nilsson, enhetschef på förlossningen.?

Ingela Rådestad hoppas i fram-tiden kunna ta fram en engångskorg som barnet även kan begravas i. I slutet av förra året fick hennes innovation ett hedersomnämnande då Svensk forms designpris 2014 delades ut. ?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida