Utredda fall

Trots barnmorskans kritik användes sugklocka tolv gånger

En förlossningsläkare på ett sjukhus i Småland kritiseras för att hon tolv gånger använde sugklocka för att förlösa ett barn. Trots att barnmorskan föreslog att försöken  skulle avbrytas fortsatte läkaren att dra.

Mamman var omföderska och kom på eftermiddagen in på förlossningsavdelningen med sammandragningar och vattenavgång i graviditetsvecka 40+4. Förlossningen gick långsamt varför hon fick ett värkstimulerande dropp.

Stängde av droppet

Strax före klockan ett på natten bedömde barnmorskan att fosterljudsövervakningen i form av CTG inte var som den skulle. Hon stängde därför av droppet och kontaktade förlossningsläkaren. En och en halv timme senare ordinerade läkaren att droppet skulle sättas i gång igen.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som granskat händelsen efter ett klagomål från mamman, var CTG då fortfarande patologiskt, varför man borde ha avvaktat med den värkstimulerande behandlingen eller kontrollerat fostrets tillstånd med ett skalpprov.

Av journalanteckningarna framgår att läkaren och barnmorskan i slutskedet av förlossningen hade olika syn på vilken position och bjudning fostret hade i förlossningskanalen. Förlossningsläkaren bedömde dock att en sugklocka kunde användas, speciellt som mamman var uttröttad och hade haft krystvärkar i 45 minuter.

Ifrågasattes av barnmorskan

Efter att förlossningsläkaren utan resultat försökt få ut barnet efter en rad dragningar med sugklockan ifrågasatte barnmorskan varför försöken inte avbröts. Även Ivo anser att förlossningen i det läget borde ha avlutats med ett kejsarsnitt i stället.

Men läkaren gav sig inte. Först efter den tolfte dragningen lyckades hon dra ut en liten och mycket medtagen pojke. På grund av syrebrist fick han transporteras till ett annat större sjukhus. I efterhand konstaterade även att det nyfödda barnet hade drabbats av blödningar i hjärnan.

Barnet mår bra

Barnet vårdades fyra veckor på en neonatalavdelning. Enligt mammans brev till Ivo mår pojken nu bra på grund av blodtryckssänkande medicinering. Vad det höga blodtrycket beror på är dock fortfarande oklart.

Ivo kritiserar läkaren för att hon handlade förlossningen på ett felaktigt sätt som inte var sakkunnigt. Läkaren kritiseras också för att dokumentationen i journalen var bristfällig.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-29800/2017-13.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida